Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii wraz z prognozą

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1959/161/VI/2020 w dniu 26.08.2020 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag.

Załączniki
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii wraz z Prognozą [PDF 437,4kB]
Załącznik do sprawozdania – Rozpatrzenie uwag [PDF 3,5MB]