Sprawozdawczość z Programu Ochrony Powietrza za 2021 rok

Zbliża się termin złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z POP za 2021 rok dotyczy następujących Programów:

  • Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
    Uchwała nr VI/21/12/2020  z dnia 22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego;
  • Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu,
    Uchwała nr VI/12/7/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sejmiku Województwa Śląskiego.

W tym celu proces sprawozdawczy podzielono na II etapy.

I Etap : Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
Uchwała nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego.

Okres sprawozdawczy : 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Obszar obowiązywania: całe województwo.

Termin składania sprawozdań : 15.02.2022 r .

II Etap : Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu,
Uchwała nr VI/12/7/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sejmiku Województwa Śląskiego.

Okres sprawozdawczy : 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Obszar obowiązywania: strefa śląska.

Termin składania sprawozdań : 30.04.2022 r .

Departament Ochrony Środowiska informuje, iż tabele sprawozdawcze nie uległy zmianie i nadal obowiązują. W załączniku znajdują się tabele sprawozdawcze dotyczące Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (Etap I), oraz Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu (Etap II).

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za 2021 rok powinny zostać przekazane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Kontakt telefoniczny:
Departament Ochrony Środowiska
Referat ds. planowania w zakresie środowiska
tel. 32 77 40 709, 32 77 40 099

Załączniki
Tabele z zestawieniem wszystkich POP obowiązujących na terenie Województwa Śląskiego w 2021 roku (stan aktualny na dzień 04.11.2021 r.) [PDF 240,9kB]
Zał. 1 Tabele sprawozdawcze z POP (POP 2021 Etap I) [XLSX 3,6MB]
Zał. 2 Tabele sprawozdawcze z POP- strefa śląska (POP 2021 Etap II) [XLSX 4,1MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019
Uchwała nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020