Sprostać wyzwaniom rynku pracy

 Plik Plik

O wyzwaniach zmieniającego się rynku pracy rozmawiano w trakcie II Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Edukacji Zawodowej w Sosnowcu

W otwarciu forum uczestniczył marszałek Wojciech Saługa. „Śląskie się zmienia i zmienia się rynek pracy, a naszym zadaniem jest nadążanie za tymi zmianami. Największym kapitałem są młodzi, wykształceni ludzie i powinniśmy zrobić wszystko, żeby chcieli zostać w regionie i budować jego przyszłość. Mamy nowe regionalne specjalizacje, takie jak branża automotive, medycyna, czy IT i warto w nie inwestować, a przy okazji obserwować rynek i wspierać innowacyjne przedsięwzięcia” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Celem forum jest promocja edukacji zawodowej oraz wzmocnienie współpracy szkół z otoczeniem pracodawców z nastawieniem na kształcenie dualne oraz wzmocnienie systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego. Przedsięwzięcie pozwoli na transfer wiedzy, doświadczeń i technologii pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, co przyczyni się do kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Druga edycja forum stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju tzw. partnerstw wiedzy (szkoły – pracodawcy - instytucje rynku pracy). W trakcie forum omówiono potrzeby rynku pracy na przykładzie danych z sosnowieckiego Powiatowego Urzędu Pracy, a Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wystąpił z prelekcją pt. „Barometr zawodów w województwie śląskim”. Wśród wydarzeń towarzyszących forum były spotkania z pracodawcami, nauczycielami i doradcami zawodowymi, a także liczne warsztaty i prezentacje zawodów i osiągnięć CKZiU. Wręczono również nagrody „Zawodowca Roku" dla najzdolniejszych uczniów CKZiU.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik