Środki dla gmin na drogi do terenów rolnych

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W tym roku zarząd województwa przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz 2 zadania powiatów na łączną kwotę 7,2 mln zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W czwartek, 9 lipca ich przedstawiciele podczas uroczystości w Muzeum Śląskim odebrali umowy na realizację tych zadań z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego i członek zarządu województwa, Beaty Białowąs. Ogółem powstaną 32 km dróg.

Pieniądze otrzymają gminy: Hażlach (62 500 zł), Mstów (22 750), Pszczyna (dwie drogi 225 tys. zł i 170 tys. zł), Goleszów (177 500 zł), Dębowiec (dwie drogi za 64 500 zł i 52 500 zł) Jasienica (dwie drogi 128 750 i 86 250), Krzyżanowice (dwie drogi 142 500 i 32 500), Żywiec (150 tys. zł), Godów (124 500 zł), Zebrzydowice (75 tys. zł), Pawonków (337 500 zł), Radziechowy Wieprz (157 250 zł), Kłomnice (112 500 zł) Racibórz ( za176 400 zł i 91 250 zł), Woźniki (171 tys. zł), Ciasna (444 tys. zł), Rudnik (133 tys. zł), Koniecpol (181 250 zł), Wielowieś (171 tys. zł), Opatów (165 250 zł), Janów (229 tys. zł), Kochanowice (182 500 zł), Węgierska Górka (140 tys. zł), Przyrów (dwie drogi za 27 500 zł i 245 tys. zł), Dąbrowa Zielona (237 420 zł), Niegowa (dwie drogi za 212 500 zł i 112 500 zł), Żarnowiec (dwie drogi za 552 750 zł i 120 tys. zł), Kruszyna (168 tys. zł), Przystajń (112 800 zł), Koziegłowy (184 tys. zł), Olsztyn (220 tys. zł), Ogrodzieniec (150 tys. zł) Janów ( trzy drogi, realizacja na kwoty 229 tys. zł, 127 500 zł i 46 tys. zł)

- Intensyfikujemy prace dla terenów wiejskich, które co warto zaznaczyć, zajmują aż 69 procent powierzchni województwa, a zasiedla je aż 23 procent mieszkańców naszego regionu. Drogi dojazdowe do terenów rolnych są dla nich bardzo ważne, tym bardziej cieszy nas fakt, że wszystkie złożone wnioski na ich realizację, zostały pozytywnie rozpatrzone. Podpisujemy też sporo umów dotyczących aktywizacji – chcemy aby śląska wieś była konkurencyjna – mówi członek zarządu województwa, Beata Białowąs.

- Tereny wiejskie to nieodkryta perła Śląska. Wciąż jesteśmy kojarzeni z przemysłem ciężkim, niemniej śląska wieś jest bardzo dla nas ważna, a jej rozwój niezwykle istotny. Dlatego już w kontekście nowej prognozy unijnej, będziemy aplikować o środki właśnie na ten cel. Z kolei budowa dróg dojazdowych do terenów rolnych ma znaczenie w kontekście funkcjonowania miejscowych społeczności – dodaje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Lista rankingowa wniosków objętych dofinansowaniem [PDF 169,3kB]