Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie została zmodernizowana

 Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS
Stację po trwającym dwa lata remoncie oddano oficjalnie do użytku w czwartek 29 grudnia

W uroczystości uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Anna Jedynak, radna Sejmiku województwa Maria Materla, poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek oraz dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny.

Modernizacja placówki kosztowała pół miliona złotych, z czego kwotę 339 tysięcy złotych w formie dotacji przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Budynek gruntownie odnowiono, wymieniono drzwi, dokończono malowanie pomieszczeń czy zmodernizowano instalację elektryczną i sanitarną.

- 2022 rok kończy się bardzo intensywnie pod kątem inwestycji realizowanych z myślą o służbie zdrowia w regionie. A już niebawem, bo w drugiej połowie stycznia rozpocznie się jedna z kolejnych inwestycji, budowa siedziby Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, na którą województwo przeznaczy w sumie 25 mln zł. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki pracy dla kadry medycznej, której codzienną misją jest ratowanie naszego życia i zdrowia – podkreśliła wicemarszałek Anna Jedynak.

- Dbamy o to, aby sprawy służby zdrowia, a szczególnie właśnie kwestie związane z inwestycjami miały szczególne, ważne miejsce w budżecie województwa. Były ujęte jako priorytety – dodała radna Sejmiku, Maria Materla.

Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie wchodzi w skład SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Tylko w 2021 pogotowie w Sosnowcu realizowało ponad 67 tys. interwencji w swoim rejonie w tym aż 8 tys. 676 razy do zdarzeń wyjeżdżały zespoły ratownictwa medycznego z Jaworzna.

W 2021 roku rozpoczął się remont, w ramach którego odnowiono elewację budynku, zainstalowano oświetlenie nad wejściem oraz przeprowadzono remont dachu. W tym roku prace kontynuowano. Na modernizację stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie i poprawę warunków pracy przekazano z budżetu województwa śląskiego 339 tys. zł. Kwota pokryła koszt takich prac jak wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymiana nawierzchni w miejscach podjazdu i postoju karetek.

Obecnie stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie to jedna z najlepiej wyposażonych jednostek w Polsce. W mieście stacjonują trzy zespoły ratownictwa medycznego typu "P" (podstawowe, bez lekarza) wyposażone w nowoczesne ambulanse (jeden z 2020 roku oraz dwa z 2021 roku) wraz z wysokiej jakości wyposażeniem, włącznie z noszami elektrycznymi (koszt jednej pary noszy to około 120 tys. zł).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Stacja pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS