Stacja WPR w Tychach od(nowa)

 Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Maciej Dziąbek / UMWS
Ponad 4,6 mln zł kosztowała gruntowna modernizacja stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Fitelberga w Tychach

Wsparcie samorządu województwa przekroczyło 2,2 mln zł. Na miejscu stacjonować będą cztery zespoły wyjazdowe.

W oficjalnym otwarciu stacji po remoncie uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, pełniący funkcję prezydenta miasta Tychy Maciej Gramatyka oraz dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.

- Ratownicy medyczni ratują zdrowie i życie ludzkie. Dlatego powinni pracować w komfortowych warunkach i mieć do dyspozycji najlepszy sprzęt medyczny. W tej kadencji zakupimy łącznie 70 karetek. Wymienimy 95 procent zasobów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Jednocześnie dbamy o warunki pracy. Dziś oddaliśmy do użytku zmodernizowaną stację WPR w Tychach. Koszt inwestycji wyniósł 4,6 mln zł, w tym 2,2 mln zł pochodziło z budżetu województwa. Dziękuję ratownikom medycznym za codzienną pracę – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

W budynku wymieniono instalacje wewnętrzne  - elektryczne, teletechniczne, centralnego ogrzewania, wodną, kanalizacyjną. Zmodernizowano węzły sanitarne, szatnie, pomieszczenia wypoczynku oraz pomieszczenie kuchni. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową w całym budynku, także posadzki oraz balustradę wewnętrzną. Wymieniono okładziny z płytek na ścianach i podłogach. Zamontowano klimatyzację w części pomieszczeń, wymieniono punkty podgrzania wody na system centralny poprzez wykonanie zasobnika o pojemności około 500 litrów sprzężonego z pompą ciepła. Wykonano izolację termiczną dachu, zamontowano instalację fotowoltaiczną. Konieczne było także wyburzenie dziesięciu garaży. Wymieniono nawierzchnię utwardzoną przed budynkiem i postawiono wiatę dla ambulansów. Nowe jest też ogrodzenie i brama wjazdowa.

- O ile budynek na zewnątrz jeszcze nie prezentował się całkiem źle, tak wewnątrz wymagał natychmiastowego, gruntownego remontu. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony województwa, pana marszałka, za co serdecznie dziękuję. Efektem są komfortowe warunki pracy dla personelu, który ratuje zdrowie i życie pacjentów – podsumował dyrektor WPR w Katowicach, Łukasz Pach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS Gruntowna modernizacja stacji WPR w Tychach. fot. Patrk Pyrlik / UMWS