Strategia „Śląskie 2030” – po konsultacjach społecznych

Rozpatrzono zgłoszone uwagi i wnioski

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – po konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego rozpatrzył wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wszystkie uwagi, które zostały uznane za uzasadnione i celowe znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie Strategii. Został on przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2226/169/VI/2020 z dnia 30 września 2020 r. i tym samym skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku uchwałą nr IV/38/2/2013.

Załączniki
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” [PDF 9,9MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” [PDF 9,7MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2226/169/VI/2020 z dnia 30 września 2020