Stypendia marszałka czekają

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2022 roku

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać informacje o osobie ubiegającej się o stypendium, program stypendialny (opis programu stypendialnego oraz cel stypendium i plan pracy) oraz informacje o dorobku (życiorys artystyczny) wraz z dokumentacją.

Wysokość jednego stypendium wynosi 10 000 zł brutto. Wypłacane będzie w czterech miesięcznych ratach. Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium, tzn. w ciągu czterech miesięcy.

Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Wnioski przyjmowane są do 27 kwietnia 2022 roku. Dodatkowe informacje związane z konkursem stypendialnym w dziedzinie kultury można uzyskać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tel. (32) 77 40 211.

Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w siedzibach Międzywydziałowych Zespołów Zadaniowych w Bielsku-Białej i Częstochowie, przesyłać za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do 27 kwietnia 2022 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Załączniki
Ogłoszenie [PDF 199,6kB]
Wniosek o stypendium [DOC 45,5kB]
Klauzula informacyjna [PDF 292,2kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o stypendiach Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
Ogłoszenie o konkursie