Stypendia w dziedzinie edukacji - 2011

Stypendyści:

 1. Barteczko Kamila, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
 2. Borek Bartosz, Technikum nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno‐ Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
 3. Chrapek Adam Liceum Ogólnokształcące ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach
 4. Chyrowicz Tomasz, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej‐Curie w Katowicach
 5. Goliniewski Jakub, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu
 6. Jelonek Monika, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
 7. Kamiński Michał, V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach
 8. Klejdysz Justyna, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku‐Białej
 9. Kozerska Barbara, Technikum Masażu i Fizykoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno‐Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
 10. Kubiela Adam, Liceum Ogólnokształcące "FILOMATA" w Gliwicach
 11. Kubik Daria Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu
 12. Mikołajczyk Łukasz, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 13. Pycińska Emilia, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 14. Sancewicz Agnieszka, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
 15. Sapok Aleksandra, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
 16. Skiba Stanisław, Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 17. Skorupa Mikołaj, Konrad II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
 18. Sroka Marcin, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
 19. Staszkiewicz Katarzyna, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku‐ Białej
 20. Stopa Marek, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
 21. Szczyrba Elżbieta, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
 22. Świętek Agnieszka, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
 23. Tarnawski Bartosz, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach
 24. Warmuz Oliwia, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
 25. Wcisło Michał Piotr, II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
 26. Wilga Łukasz, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu
 27. Wyborska Malwina, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu
 28. Wyciszczok Ewa, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
 29. Wyciszczok Hanna, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
 30. Żurek Michał, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej‐Curiew Katowicach