Stypendia w dziedzinie edukacji - 2017

Lista stypendystów w porządku alfabetycznym:

 1. Bartnik Nikodem
 2. Brych Miłosz
 3. Bujnowicz Olivia
 4. Chwaja Klaudia
 5. Folek Kinga
 6. Gmyrek Maria
 7. Goławski Marcin
 8. Górecki Paweł
 9. Jagosz Jacek
 10. Janko Karolina
 11. Jarzyna Szymon
 12. Klębowska Wiktoria
 13. Kocjan Victoria
 14. Kohut Barbara
 15. Krzyżowski Mateusz
 16. Kuczyńska Milena
 17. Lech Michał
 18. Łukasik Wojciech
 19. Łukaszewska Marta
 20. Malerczyk Angelika
 21. Oleszkiewicz Kamil
 22. Rus Mateusz
 23. Serek Agnieszka
 24. Solka Piotr
 25. Stefanowska Emilia
 26. Szeląg Filip
 27. Tokarz Mateusz
 28. Woldan Piotr
 29. Woroniak Patryk
 30. Wycisk Mariusz