Stypendia w dziedzinie kultury - 2003

Stypendia w dziedzinie kultury w I edycji 2003 roku otrzymali:  

  • Bogdan Prejs na przygotowanie do druku trzech pozycji książkowych - „Moje miasto Mikołów", „Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych" oraz „E - milia",
  • Celina Kirchner na wykonanie zestawu 12 linorytów (8 grafik i 4 miniatur graficznych),
  • Piotr Szmitke na opracowanie filmowo-animacyjnej wersji spektaklu multimedialnego „Muzeum Histeryczne Mme Deridy" oraz towarzyszącego jego edycji albumu,
  • Witold Englender na opracowanie oraz wydanie w formie broszury i strony internetowej części „Słownika fotografów Górnego Śląska 1839 - 1939",
  • Katarzyna Mrozińska-Izdebska na pracę przy spektaklu plenerowym Teatru Cogitatur „Gotham" Witolda Izdebskiego i Ewy Wycichowskiej oraz przy wznowieniu spektaklu plenerowego „Femina",
  • Rajmund Hanke na opracowanie dzieła dokumentarnego „Śląskie chóry i orkiestry przełomu XX i XXI wieku".

Stypendia w dziedzinie kultury w II edycji 2003 roku otrzymali: