Stypendia w dziedzinie kultury - 2004

Stypendia w dziedzinie kultury w I edycji 2004 roku otrzymali:  

 1. Renata Spinek - na napisanie scenariusza i przygotowanie premiery spektaklu opartego o ruch, w technice pantomimy. Spektakl będzie oparty na fragmencie Starego Testamentu, zdarzenie opisane w Księdze Daniela,
 2. Beata Dzianowicz na napisanie sztuki teatralnej opowiadającej o rywalizacji, lojalności, ambicjach i siostrzanej miłości pomiędzy trzema kobietami,
 3. Piotr Węgrzyński na realizację interdyscyplinarnego projektu „WAGON", prezentację grupy SUKA OFF w formie CD-ROM-u oraz wydanie w postaci DVD filmu krótkometrażowego „XY Sex",
 4. Maria Meyer na realizację i wydanie dwóch płyt CD ze spektakli wyprodukowanych przez Teatr Ma Scala,
 5. Sonia Botor, Ireneusz Botor na realizację dwóch cykli prac plastycznych (akwarele, rysunki, grafiki) - cyklu świerklanieckiego i cyklu kopickiego.
 6. Sławomir Rumiak na realizację pięciu wielkoformatowych obrazów fotograficznych o tematyce społeczno - aksjologicznej.

Stypendia w dziedzinie kultury w II edycji 2004 roku otrzymali: 

 1. Ryszard Czernow na realizację autorskiej wystawy fotografii artystycznej na motywach architektury secesyjnej Górnego Śląska pt. Bramy do ...".
 2. Antoni Halor na opublikowanie wyników badań nad ostatnimi przejawami literatury ludowej ustnej i pisanej, w jej tradycyjnej formule, a także nad zachowanymi elementami dawnych tradycji i obrzędów dorocznych.
 3. Piotr Jędrosz na dokończenie rozpoczętej powieści pod tytułem „Ja Kaligula - Pamiętnik Szaleńca".
 4. Beata Raszkiewicz na wydanie płyty „Prośba o wyspy szczęśliwe", będącej antologią pieśni miłosnych XIX i XX wieku.
 5. Ryszard Szopa na opracowanie publikacji z zakresu upowszechniania dóbr kultury i ochrony zabytków województwa śląskiego „Witraże z terenu województwa śląskiego" - 100 zabytkowych witraży.
 6. Jolanta Trela - Ptaszyńska na napisanie utworu dramatycznego poświęconego życiu Immanuela Kanta, opartego na schemacie „podróży bohatera mitycznego", opracowanego przez J. Campbella i wpisanego w biografię Kanta.