Stypendia w dziedzinie kultury - 2005

Stypendia w dziedzinie kultury w I edycji otrzymali:

 1. Andrzej Celiński na dokończenie sztuki teatralnej pod roboczym tytułem "Dyptyk podwójny".
 2. Marcin Hałaś na napisanie książki "Poetyckie portrety ze Śląskiem w tle".
 3. Witold Izdebski na prace reżyserskie i organizacyjne nad wznowieniem spektakli: "W hołdzie ekspresjonistom", "Aztec Hotel", "Gotham Prj", "Cztery sny Holderlina", i "Il fondo d'oro" oraz pracę nad scenariuszem oraz prace reżyserskie nad nowym spektaklem "Piazza del Teatro".
 4. Zbigniew Markowski na dokończenie projektu prezentacji dorobku kulturowego i edukacji regionalnej ziemi tarnogórskiej "Indianer".
 5. Marek Plura na realizację programu "Dzieło unikatowe".
 6. Adam Pluszka na napisanie powieści "WIEM".
 7. Stefan Skrzypczak na napisanie scenariusza filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Zgoda - miejsce niezgody".
 8. Tomasz Szafrański na dokończenie realizacji filmu "Diabeł".
 9. Lidia Sztwiertnia na realizację cyklu rzeźb oraz kontynuację cyklu portretów "Autoportret z głową w szczurach".
 10. Magdalena Trzcionka na realizację cyklu prac "O obiektach świetlnych".

Stypendia w dziedzinie kultury w II edycji otrzymali:

 1. Roman Nyga na realizację dwóch cyklów malarskich: "Ekspresja czasu" i "Domowina" (po 6 obrazów na kartonie w technice akrylowej formatu 100x70cm).
 2. Stanisław Ruksza na opracowanie dwóch scenariuszy wystaw i towarzyszących im publikacji naukowych "Dzienniko-pisanie-obrazowanie" (tytuł roboczy)i "Funeralna" oraz przygotowanie programu zdarzeń festiwalu "Miesiąc fotografii Jerzego Lewczyńskiego".
 3. Radosław Kobierski na napisanie powieści pod roboczym tytułem "Mistrz" oraz zbioru szkiców i esejów o sztuce.
 4. Danuta Lubina-Cipińska na przygotowanie drugiego tomu książki "Ziemia z uśmiechu Boga. Rozmowa o Górnym Śląsku".
 5. Dariusz Rott na napisanie i publikację książki Piotr Wachenius i jego "Hymny moje domowe".
 6. Ewa Iwan na skomponowanie głosu fortepianowego, dokończenie zbioru ok. 90 utworów i napisanie elementarza solmizacyjnego.
 7. Janusz Piotr Musiał na realizację autorskiej wypowiedzi o charakterze audiowizualnym inspirowanej miastem Katowice 2005.
 8. Józef Kłyk na dokończenie filmu o Powstaniach Śląskich pt. "Bracia".
 9. Mariusz Kozubek na studia nad kulturą i historią Izraela (lata 1040-970 p. n. e) oraz napisanie scenariusza spektaklu teatralnego.
 10. Ewa Wyskoczyl na opracowanie dwóch projektów spektakli teatralnych i przygotowanie scenariuszy reżyserskich.