Stypendia w dziedzinie kultury - 2007

Stypendia w dziedzinie kultury w I edycji 2007 roku otrzymali: 

 1. Leszek Buzderewicz na realizację filmu w konwencji wideoklipu przedstawiającego śląskie miasta, Beskidy, obiekty przemysłowe - docelowo wyświetlanego na ścianach budynków.
 2. Piotr Jędrzejas na przygotowanie przedstawienia „Paparazzi albo kronika nieudanego wschodu słońca" M. Visnieca oraz napisanie sztuki teatralnej o rodzinie Donnersmarck..
 3. Iwona Woźniak na opracowanie i przygotowanie cyklu spotkań pt. „Teatr w drodze" skierowanych do młodzieży, instruktorów, nauczycieli, miłośników sztuki teatralnej na terenie naszego regionu.
 4. Janina Lipińska-Dygacz na kontynuację porządkowania spuścizny naukowej prof. A. Dygacza.
 5. Sebastian Perłowski na nagranie płyty demo w celu zgłoszenia swojej kandydatury na „VIII Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. G. Fitelberga" w Katowicach.
 6. Wojciech Golec na przygotowanie, opracowanie i wydanie płyty pt. „Zbiór kolęd i pastorałek beskidzkich" oraz publikacji muzycznej.
 7. Andrzej Tuziak na dokończenie i przygotowanie do druku powieści pt. „Miasta ucieczki".
 8. Violetta Sajkiewicz na napisanie książki pt. „Efekt realności (w sztuce polskiej po 2000 roku)".
 9. Feliks Netz na napisanie tomu esejów o literaturze i filmie dotyczących losu człowieka skłóconego ze światem.
 10. Krystian Gałuszka na dokończenie powieści o Karolu Goduli.
 11. Krystyna Okulewicz Rabij  na napisanie książki i wykonanie fotografii do publikacji prezentującej rzemieślników ginących zawodów na Śląsku.
 12. Beata Piecha van Schagen na skompletowanie dokumentacji kultu św. Barbary wśród górników Górnego Śląska i Zagłębia, analiza zebranego materiału, przygotowanie do druku.
 13. Sebastian Cichocki na prace przygotowawcze do realizacji międzynarodowego projektu artystycznego o roboczym tytule „Pierwszy, jedyny, najlepszy".
 14. Jan Chmiel na realizację programu warsztatów teatru animacji dla dzieci i młodzieży - „Bliżej lalek".
 15. Roman Maciuszkiewicz na kontynuację realizacji dużego cyklu obrazów pt. „Imaginacje".
 16. Marcin Białas na wykonanie cyklu grafik w technice wklęsłodruku.
 17. Ksawery Kaliski na realizację interaktywnej instalacji „Talk 2 me".
 18. Arkadiusz Gola na realizację albumu fotograficznego pod roboczym tytułem „Śląsk z węgla".
 19. Bolesław Stachow na opracowanie w formie książki - teorii języka obrazowego.
 20. Marcin Doś na realizację projektu „Oblicze indunature" - katalogu-albumu przewodnika po GOP-ie. 

Stypendia w dziedzinie kultury w II edycji 2007 roku otrzymali:

 1. Barbara Gruszka-Zych na przygotowanie książki złożonej z reportaży, przedstawiających sylwetki współczesnych kobiet polskich pt. „ Kobiety portret własny",
 2. Artur Pałyga na dokończenie książki o Bielsku - Białej pt. „Testament Teodora Sixta",
 3. Michał Smolorz na napisanie monografii pt. „Funkcje śląskiego regionalizmu w mediach elektronicznych",
 4. Grzegorz Olszański na: 1) napisanie tomu esejów poświęconych współczesnej poezji polskiej, 2) opracowanie autorskiej antologii wierszy,
 5. Tadeusz Kijonka na: 1) napisanie tekstów poświęconych istotnym problemom kulturowym, społecznym i historycznym górnego Śląska. 2) napisanie szkicu literackiego poświęconego wybitnemu krytykowi i historykowi piśmiennictwa śląskiego Zdzisławowi Hierowskiemu. 3) przygotowanie do druku tomu wierszy związanego z Bożym Narodzeniem i ukończenie poematu pt. „ „Przed pierwszą gwiazdą" 4) dokończenie zbioru elegijnych wierszy poświęconych pamięci Matki pt.„ Z dni rozstania",
 6. Andrzej Niedoba na napisanie sagi rodzinnej poświęconej 100-letniej historii Zaolzia,
 7. Mieczysław Wielomski na przygotowanie wystawy/albumu/prezentacji internetowej „Śląsk - piękno utajone..."
 8. Andrzej Tobis na realizacje projektu „A-Z", artystyczną (fotograficzną) reedycję ilustrowanego słownika niemiecko - polskiego w postaci „gablot edukacyjnych",
 9. Magdalena Nazarkiewicz na realizację projektu „M. na skraju...." - cykl prac wykonanych różnymi technikami w ramach działań interdyscyplinarnych, a w szczególności cykl fotografii i działania multimedialne.
 10. Anna Lorenc na „Cyfrowe mięso" - cykl kolorowych fotografii inspirowanych ciągiem skojarzeń „akt - ciało - skóra...",
 11. Andrzej Urbanowicz na stworzenie obiektu o roboczym tytule „SCHODY DWUNASTU SZUFLAD",
 12. Tadeusz Michał Siara na dokończenie cyklu akwafort poświęconych starej architekturze Katowic,
 13. Damian Pietrek na realizację projektu „PLASTYCZNE PŁASZCZYZNY SPOTKAŃ WSCHODU Z ZACHODEM" - seria 12 obrazów oraz wystawy w różnych miejscach aglomeracji górnośląskiej.
 14. Olga Pałka - Śląska na zrealizowanie cyklu grafik rozwijającego zagadnienia pejzażu śląskiego,
 15. Aleksander Nowak na realizację projektu kompozytorskiego - napisanie i realizacja dźwiękowa utworu „Pieśni do słów poetów polskich i amerykańskich" na sopran i trio fortepianowe,
 16. Aleksandra Paszek - Trefon na opracowanie dokumentacji scenariuszowej i napisanie szkicu scenariusza do filmu muzycznego pt. „Głos i harfa",
 17. Marcin Babko na napisanie książki biograficznej o Irku Dudku,
 18. Jacek Szarański na realizację filmu o Auguście Jakubiku - górniku i ultramaratończyku,
 19. Mirosław Neinert na przygotowanie i premierę monodramu Tomasza Jachimka pt. : „Rola",
 20. Waldemar Szendera na skompletowanie dokumentacji na temat zbiorów etnograficznych z pogranicza Ziemi Pszczyńskiej i Rybnickiej w kolekcji Fryderyka Szendera, analiza zebranych materiałów i przygotowanie do druku.