Stypendia w dziedzinie kultury - 2008

Stypendia w dziedzinie kultury w I edycji 2008 roku otrzymali:

 1. Marcin Świątkiewicz na nagranie płyty „Musikalisches Vielerley" z solową, niemiecką muzyką klawesynową.
 2. Rafał Białas realizację projektu „Silesia sono" - studyjne nagranie materiału wokalno-instrumentalnego autorskich utworów inspirowanych śląską muzyką ludową.
 3. Tomasz Kamieniak na nagranie płyty z własnymi kompozycjami fortepianowymi dla Wydawnictwa Muzycznego Acte Prealable.
 4. Marek Stańczyk na projekt fotografowania pejzaży miast śląskich, sztuki sakralnej oraz przemysłu (ośrodków przemysłowych).
 5. Krzysztof Gołuch na kontynuację autorskiego projektu fotograficznego „Przełamując stereotypy" realizowanego na terenie aglomeracji śląskiej i Polski.
 6. Stanisław Kwaśny na wykonanie dwóch rzeźb świętych z terenów Podbeskidzia o wysokości ok. 120 cm.
 7. Piotr Kossakowski na zrealizowanie cyklu obrazów pt. „Po-widoki pożądania".
 8. Henryk Bzdok na realizację projektu „Europa po Schengen" - cykl grafik digitalnych o wymiarach 50 x 70 cm wraz z wystawą.
 9. Danuta Lubina Cipińska na przygotowanie trzech książek: Śląsk jak Ameryka" (wybór rozmów, reportaży, esejów i portretów) publikowanych od 1992 r. w gazetach, „Taniec-mój żywioł" - wywiad rzeka z Jerzym Wójcikiem, „Z biegiem lat, z biegiem dni" - kontynuacja księgi jubileuszowej Zespołu „Śląsk".
 10. Jerzy Suchanek na dokończenie powieści „Krzywe niebo", dokończenie i zredagowanie tomu poezji pt. „Widzimisię".
 11. Jolanta Rychlik Nawrat na zebranie, opracowanie materiałów, napisanie i wydanie książki o historii rodu von Ballestrem.
 12. Bartłomiej Majzel na przygotowanie trzech książek: „Doba hotelowa", zbiór wierszy oraz utworów rozproszonych, książka prozatorska pt. „Rozgwieżdżony".
 13. Wojciech Szwiec na opisanie amatorskiego ruchu filmowego od lat powojennych do dnia dzisiejszego pt. „Kino amatorskie na Górnym Śląsku".
 14. Zygmunt Barczyk na zakończenie prac nad rozprawą pt. „Adolf Dymsza na ekranie. Przykład aktorstwa autorskiego" - przygotowanie do druku.
 15. Krzysztof Karwat na napisanie książki pt. „Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki w Chorzowie".
 16. Ewa Wyskoczyl na koordynację i pracę nad długofalowym projektem pt. „Teatralny work shop - program Teatru za Lustrem upowszechniający nowy język teatru na Śląsku".
 17. Mirosława Kieloch na realizację projektu dot. opracowania tańców regionu śląskiego, przygotowanie projektów scenariuszy warsztatów dla dzieci i nauczycieli z zabawami i tańcami śląskimi, publikacja.
 18. Katarzyna Furmaniuk na opracowanie publikacji „Antologia tańca współczesnego".
 19. Tadeusz Trębacz na dokończenie pracy popularno-naukowej o roboczym tytule „Zarys historii kultury Żywiecczyzny".
 20. Ewa Pokorska Ożóg na opracowanie projektu badawczego poświęconego okładzinom ceramicznym klatek schodowych i dawnych sklepów rzeźniczych z przełomu XIX i XX wieku w Gliwicach.

Stypendia w dziedzinie kultury w II edycji 2008 roku otrzymali:

 1. Krzysztof Siwczyk na prace nad książką o roboczym tytule „Dziennik lektur" - teksty krytyczne, recenzje książkowe oraz eseje z zakresu literatury współczesnej,
 2. Katarzyna Młynarczyk na napisanie cyklu szkiców i esejów prezentujących wybrane sylwetki artystów regionu śląskiego, ich znaczące dokonania i oryginalne osiągnięcia,
 3. Sławomir Matusz na napisanie książki „Licznik Geigera - czyli 20 najważniejszych współczesnych wierszy",
 4. Grażyna Herich na realizację filmu pt. „Rodziny górnośląskiej portret własny",
 5. Jan Lewandowski na napisanie książki pt. „Fenomenalne kino śląskie",
 6. Zdzisława Górska-Nieć na przygotowanie dokumentacji scenariuszowej i napisanie szkicu scenariusza filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Historia Rutki Laskier",
 7. Paweł Szeibel na realizację trzech udźwiękowionych filmów DVD pt. „Free time" - popularyzacja aktywnego spędzania czasu w konwencji śląskiej tradycji,
 8. Andrzej Dopierała na napisanie sztuki teatralnej o roboczym tytule „CIEMNO.JASNO.CIEŃ",
 9. Dorota Kondek na realizację cyklu fotografii inspirowanych legendami Górnego Śląska oraz twórczością malarzy z „Grupy Janowskiej",
 10. Aleksander Prugar na realizację projektu fotograficznego pt. „Zielony Śląsk" oraz prezentacji multimedialnej,
 11. Jacek Lidwin na dokończenie realizacji projektu fotograficznego pod roboczym tytułem „Fragmenty imion zaprzeszłych - cmentarze żydowskie w województwie śląskim",
 12. Agnieszka Górecka-Szleper na realizację cyklu prac inspirowanych fakturalną powierzchnią miasta,
 13. Weronika Siupka na kontynuację cyklu prac inspirowanych architekturą sakralną oraz poindustrialną Górnego Śląska pt. „Fragmenty świata",
 14. Agnieszka Sitko na wykonanie cyklu prac graficznych oraz malarskich    pn. „Kobiety - kariatydy A.D. 2008",
 15. Lech Helwig na wykonanie cyklu prac - rysunków ołówkiem,
 16. Piotr Schmidt na nagranie płyty wraz z zespołem jazzowym „The Fellows Quintet",
 17. Czesław Konior na realizację projektu pn. „Zbiór przyśpiewek weselnych     i opracowanie śpiewnika - scenariusza weselnego",
 18. Jerzy Klistała na zebranie, opracowanie i wydanie książki pod roboczym tytułem „Martyrologium mieszkańców ziemi bielsko-bialskiej (wraz z przyległymi miejscowościami) w latach 1939-1945 - słownik biograficzny",
 19.  Dorota Świtała-Trybek na przygotowanie książki o roboczym tytule „Tragedia w kopalni"- kulturowe aspekty katastrof górniczych,
 20. Agnieszka Szymula na zebranie i opracowanie materiałów dokumentujących rok obrzędowy na historycznej ziemi pszczyńskiej.