Stypendia w dziedzinie kultury - 2009

Stypendia w dziedzinie kultury w I edycji 2009 roku otrzymali:

 1. Jarosław Stypa na napisanie tekstu dramatycznego w formie scenariusza pod roboczym tytułem „Sylwester".
 2. Ewa Zembok na realizację dwujęzycznego, polsko-czeskiego projektu teatralnego „PROKLETI - PRZEKLĘCI" z premierą w studiu Retizek w Pradze.
 3. Piotr Węgrzyński na wykonanie dwóch prac video (umieszczonych na nośniku DVD) pod wspólnym tytułem UNDERGROUND SILESIA.
 4. Marian Orzoł na realizację filmu „Śląskie kody" i kontynuację pamiętników „Skazany na Śląsk".
 5. Adam K. Podgórski na realizację opracowania z zakresu kultury ludowej pod roboczym tytułem „Mitologia Śląska. Leksykon śląski demonologii ludowej z antologią tekstów źródłowych".
 6. Izabela Mikrut na napisanie i złożenie do druku publikacji „Czytanie satyryków"- próba przedstawienia najbardziej interesujących twórców satyrycznych publikujących na przestrzeni ostatniego wieku.
 7. Agnieszka Nęcka na napisanie książki krytycznoliterackiej „Pod rządami DDM-u".
 8. Wojciech Śmieja na napisanie książki „Literatura, której nie ma".
 9. Anna Kopaczewska na stworzenie interaktywnej, multimedialnej prezentacji wizualizującej informacje dotyczące stanu jakości powietrza na Śląsku.
 10. Izabela Cieszko na realizację cyklu prac malarskich pn. „STATYSTYKA".
 11. Tomasz Liboska na realizację projektu „Ślązacy w Teksasie" - projekt multimedialny (fotografia-dźwięk-tekst).
 12. Franciszek Wójtowicz na wykonanie prac rzeźbiarskich w drewnie: kobiety niosącej wodę ze studni o wys. 2m oraz utopca (prace te zostaną przekazane do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie).
 13. Michał Łuczak na realizację projektu fotograficznego „Młodzi Górnicy".
 14. Maciej Niesłony na Cykl 30 fotografii wielkoformatowych polegający na sportretowaniu wszystkich pozostałych jeszcze orkiestr górniczych w strojach galowych wpisanych w otoczenie bliskie danej grupie - krajobraz śląski.
 15. Piotr Głuch na napisanie i wydanie „Zbioru Hejnałów Miast Województwa Śląskiego".
 16. Wojciech Waleczek na nagranie płyty CD z transkrypcjami i parafrazami Ferenca Liszta. (lisztowskie opracowania utworów Schuberta, Chopina, Handla i Gounoda).
 17. Bartosz Pieszka na nagranie płyty zespołu Bartek Pieszka Quartet.
 18. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz na nagranie i wydanie CD „Muzyka kompozytorów śląskich dla dwóch pianistów" ze współwykonawcą Andrzejem Jungiewiczem.
 19. Beata Legierska na upowszechnianie, popularyzację i dokumentację (stworzenie wzornika) archaicznych elementów roślinno-kwitowych koniakowskiej koronki, odtworzenie wzorów czepców, warsztaty koniakowskiej koronki i wystawę.
 20. Jerzy Klistała na zebranie, opracowanie i wydanie książki pod roboczym tytułem „Martyrologium mieszkańców ziemi żywieckiej, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945 - słownik biograficzny".

Stypendia w dziedzinie kultury w II edycji 2009 roku otrzymali:

 1. Marcin Hałaś  na zredagowanie i przygotowanie wyboru wierszy w 20-lecie debiutu książkowego i 25-lecie debiutu literackiego na łamach prasy ogólnopolskiej, przygotowanie do druku nowego tomiku wierszy pt. „Kamień i proch".
 2. Karolina Drwal na napisanie książki dotyczącej działalności kulturalnej i politycznej grupy literackiej „Kuźnica".
 3. Adam Łukaszek na wykonanie dokumentacji mechanicznej i audiowizualnej zachowanych materiałów archiwalnych, śladów działalności teatrów studenckich i alternatywnych działających na terenie Górnego Śląska w latach 1976-1989.
 4. Katarzyna Dąbkowska na realizację filmu o pracy śląskich naukowców na norweskiej wyspie Spitsbergen.
 5. Adam Sikora na realizację filmu dokumentalnego „Podróż do Miasta M.".
 6. Przemysław Pałucha na przygotowanie programu pt. „Jak powstaje film".
 7. Sławomir Jodłowski na wydanie autorskiego albumu fotograficznego zawierającego fotografie jury krakowsko-częstochowskiej.
 8. Małgorzata Orzechowska na realizację projektu pn. „Superjednostka" - cyklu prac-kolaży fotograficznych.
 9. Aleksander Prugar na dokończenie projektu fotograficznego pn. „Zielony Śląsk".
 10. Marcin Grabowiecki na realizację projektu fotograficznego pod roboczym tytułem „Nowa twarz Śląska".
 11. Stanisław Ruksza na przygotowanie scenariuszy wystaw sztuki współczesnej „Przemyśleć ponownie sztukę współczesną na Śląsku" i towarzyszących im publikacji,  opracowanie pierwszej wystawy serii „Oneiron 1968 - Ouroboros" , opracowanie konceptualnej wystawy archiwum i twórczości „marginalnej" Jerzego Lewczyńskiego wraz z towarzyszącą jej publikacją pt. „Od dziecka żyłem w kulcie rzeczy niesamowitych".
 12. Judyta Bernaś na realizację grafik będących kontynuacją cyklu „Obiekty".
 13. Szymon Kobylarz na kontynuację prac nad projektem „Dziupla" oraz projektem „Futurystyka".
 14. Sowula na stworzenie kolekcji regionalnych ubrań - śląskiej mody, ubrań nietypowych widzianych oczami młodego pokolenia.
 15. Dobrawa Skonieczna-Gawlik  na zebranie i opracowanie materiału badawczego dokumentującego rok obrzędowy oraz tradycje rodzinne mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego.
 16. Wojciech Mszyca na odrestaurowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim w Żarkach i na tzw. Nowym cmentarzu żydowskim w Żarkach oraz naprawa i konserwacja zabytków techniki z własnej kolekcji.
 17. Anna Syska na opracowanie katalogu obiektów „Baseny i kąpieliska Górnego Śląska w okresie międzywojennym".
 18. Tomasz Kurzydłowski na realizację projektu pt. „Katalog rzeźby plenerowej miast konurbacji górnośląskiej. Rzeźba z lat 1945-1989".
 19. Agata Sikora na realizację projektu multimedialno-graficznego pn.: „Silesian dream".
 20. Maciej Obara na realizację projektu „TransMotion".