Stypendia w dziedzinie kultury - 2010

Stypendia w dziedzinie kultury w 2010 roku otrzymali:

 1. Andrzej Szuba - Przetłumaczenie ok. 50-60 utworów, zredagowanie i przygotowanie do druku drugiego wyboru wierszy walijskiego poety Ronalda Stuarta Thomasa.
 2. Jolanta Stefko - Napisanie książki prozatorskiej pt. „Odejdź" oraz napisanie i przygotowanie do druku nowego tomiku wierszy pt. „Radość nieżycia" (tytuł roboczy).
 3. Magdalena Kokoszka - Przygotowanie i publikacja książki z zakresu badań nad genologią form rodzajowych bloku silva (tytuł planowanej publikacji: „Antologia niemożliwa. Przypadek Słojów zadrzewnych Tymoteusza Karpowicza").
 4. Jolanta Trela-Ptaszyńska - Napisanie książki osadzonej w realiach osiemnastowiecznej Europy.
 5. Maria Korusiewicz - Ukończenie oraz wydanie książki poetyckiej pt. „PŁÓTNO" ilustrowanej własnymi grafikami.
 6. Marcin Dębski - realizacja projektu „Rozkład jazdy niewidomych".
 7. Marta Pogorzelec - Kontynuacja cyklu grafik o tytule „Sarkofagi".
 8. Bartłomiej Sasin - Realizacja nowych produktów oraz wydanie katalogu/albumu poświęconego m. in. budynkom postindustrialnym.
 9. Monika Tobiańska - Zrealizowanie cyklu prac malarskich pt. „Śląska rzecz".
 10. Joanna Nowicka - „Fotograficzny przegląd architektury powojennej 1945-1989 w województwie śląskim".
 11. Wojciech Kukuczka - Realizacja trzech programów: „Biało Czerwone Miejsce", „Coca Cola" oraz „3440 metrów nad poziomem obojętności".
 12. Katarzyna Jendrośka - Kontynuacja projektu Super!jednostka.
 13. Dagmara Drzazga - Przygotowanie dokumentacji i napisanie scenariusza filmu dokumentalnego pt. „Muzyka i cisza".
 14. Jakub Wesołowski - Realizacja cyklu etiud filmowych przybliżających historie wybranych obiektów poprzemysłowych na Śląsku pn. „Znikający Śląsk".
 15. Marcin Maziarzewski - Napisanie scenariusza filmu fabularnego pod roboczym tytułem „HADES".
 16. Stanisław Mutz - Napisanie treści sztuki pt. „CELL" oraz napisanie książki dotyczącej dziejów Ślązaków na przestrzeni dwóch stuleci (cz. 3).
 17. Jerzy Klistała - Zebranie materiałów oraz opracowanie książki pod roboczym tytułem MARTYROLOGIUM MIESZKAŃCÓW ZIEMI CIESZYŃSKIEJ (i miejscowości podległych administracyjnie po pow. cieszyński) W LATACH 1939-1945 słownik biograficzny.
 18. Marek Cieśliński - Napisanie ilustrowanego przewodnika „Górnośląskie tropy Franza Waxmana".
 19. Joanna Świtała-Mastalerz - Przeprowadzenie badań i zebranie materiałów do publikacji „Gogi, klipa, cymbergaj, kulanie felgi, pinki... O dawnych grach i zabawach dzieci na Górnym Śląsku".
 20. Agnieszka Woźniakowska - XIX i XX-wieczne odlewy artystyczne (rzeźby na Górnym Śląsku - opracowanie katalogu rzeźb).
 21. Zuzanna Kawulok - Upowszechnianie , popularyzacja i dokumentacja archaicznych wierszy, edukacja młodych mieszkańców i utrwalenie dorobku twórczego artystki.
 22. Przemysław Ficek - Przygotowanie, opracowanie i wydanie płyty zawierającej archaiczne pieśni i melodie Beskidu Żywieckiego w wykonaniu tradycyjnej kapeli dudziarskiej „Fickowo Pokusa".
 23. Grzegorz Niemczuk - Nagranie płyty CD z utworami fortepianowymi Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna.
 24. Franciszek Wieczorek - Realizacja projektu „Muzyka XX wieku. Śląski Oktet Gitarowy. Rejestracja i publikacja płyty".
 25. Mirosław Rzepa - Nagranie oraz wydanie autorskiej płyty CD pt. „Pieces of Silesia" zawierającej 12 utworów m. in. na fortepian i gitary.
 26. Grzegorz Karnas - Nagranie płyty promującej spektakl muzyczno-wizualny o charakterze jazzowym.
 27. Justyna Kowalska - Nagranie płyty autorskiej z własnymi kompozycjami z lat 2005-2010.
 28. Andrzej Wójcik - Praca nad książką ukazującą dorobek stulecia Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (cz. 1 - do 1939 r.)
 29. Remigiusz Wojaczek - Realizacja utworu audio-wizualnego, instalacji audiowizualnej nawiązującego do industrialnego charakteru śląska.
 30. Marcin Doś - Wykonanie cyklu krótkich form wizualnych dot. Górnego Śląska pt. „Videoprzewodnik".