Stypendia w dziedzinie kultury - 2024

Stypendia w dziedzinie kultury w 2024 roku otrzymali: 

 • Mateusz Znaniecki na napisanie scenariusza pełnometrażowego filmu fabularnego o tytule „WILD SILESIA”,
 • Aleksander Rabij na stworzenie sfery filmowej 360 stopni z dźwiękiem ambisonicznym w postaci etiudy filmowej o Katowicach,
 • Janusz Wojcieszak na przygotowanie projektu i samodzielne wykonanie (druk, oprawa introligatorska) albumu fotograficznego pod tytułem „Znikające mury – kamień wapienny”,
 • Ewelina Lasota na napisanie monografii poświęconej fotografce Stefanii Gurdowej, obejmującej również okres śląski w jej życiu i twórczości przypadający na lata 1938 – 1968,
 • Olga Płaszczewska na opracowanie do druku listów śląskiego krytyka literackiego i żołnierza podziemia, Alfreda Jesionowskiego (1902 – 1945), z aresztu śledczego gestapo w Katowicach do rodziny,
 • Grzegorz Olszański na przygotowanie tomu poetyckiego zatytułowanego „Pani od ołówkoterapii (i inne twory lirykopodobne)”,
 • Michał Piotrowski na napisanie tekstu sztuki teatralnej o śląskich braciach,
 • Witold Izdebski na wznowienie działalności Teatru Cogitatur i przygotowanie etiudy ‘Deutsche Requiem’,
 • Piotr Rybak na realizację sztuki Mariana Sworzenia pt. „Powrót do Lubeki czyli życie i upadek Lauisa D.” (Historia pierwszego burmistrza Katowic),
 • Piotr Rygus na realizację projektu „Ratując dawny ogień – działania na rzecz ocalenia obiektów przemysłowych likwidowanej Kuźni w Chorzowie Batorym”,
 • Marcin Wądołowski na opracowanie i przygotowanie do druku biografii Antoniego Halora,
 • Przemysław Strączek na nagranie autorskiej płyty studyjnej pod roboczym tytułem „Inner Voice” Przemysława Strączka,
 • Anna Scheller na realizację projektu „In Modo Polonico” – nagranie i wydanie płytowego albumu z polskimi utworami na harfę solo i w zespołach kameralnych.
 • Tadeusz Barylski na realizację projektu pn. „Muzyka u Świętego Joachima w Sosnowcu-Zagórzu”,
 • Ksenia Makała na realizację projektu instalacji artystycznej FEDRO,
 • Łukasz Dziedzic na stworzenie cyklu prac malarskich pod roboczym tytułem „Sny o potędze”,
 • Karolina Gwóźdź na kontynuację projektu pn. „W imię matki i córki i siostry” – malarstwo olejne oraz instalacje artystyczne,
 • Łukasz Kupczak na realizację projektu pn. „Żywa heligonka”.