Szkoła drogą do mistrzostwa

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Trening i nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
w Raciborzu

Jeśli chcesz znaleźć się w gronie takich gwiazd sportu jak Justyna Święty-Ersetic, Artur Noga, Michał Rokicki czy Agata Walerzak, dołącz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

To placówka o najstarszych tradycjach sportowych w Polsce. Gwarantuje uczniom odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy i realizowania swoich pasji. Oferuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych - od naukowych, poprzez artystyczne, do sportowych. Proponuje dodatkowe zajęcia i indywidualne podejście do ucznia. Do dyspozycji przyszłych mistrzów sportu oddano halę lekkoatletyczną, tartan, dwie sale gimnastyczne, salę przygotowania motorycznego, krytą pływalnię, siłownie i sauny.

W oddziałach mistrzostwa sportowego, począwszy od klasy VI Szkoły Podstawowej poprzez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, uczniowie rozwijają swoje talenty w takich dyscyplinach jak pływanie, lekka atletyka i zapasy. Pod okiem najlepszych trenerów realizowane są programy nauczania opracowane przez Polski Związek Pływacki, Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Polski Związek Zapaśniczy.

Szczegółowe informacje o naborze

W 2020 roku otwarto nowy kierunek nauczania dla uczniów liceum - klasę Straży Granicznej. Specjalny program nauczania opracowany został przez zespół funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. W klasie realizowany jest przedmiot ochrona granicy państwowej z elementami prawa, a także na poziomie rozszerzonym język angielski i historia. Szkoła przygotowuje do pracy w służbach mundurowych oraz nauki na wyższych uczelniach wojskowych.

Oferta szkoły dostępna jest pod adresem smsraciborz.pl.

Załączniki
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - ulotka [PDF 8,3MB]

Linki do stron zewnętrznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - strona www