Szkolenia dla podmiotów korzystających ze środowiska - aktualizacja

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Trzy bezpłatne szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz kolejny organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzania wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO, z zakresu sprawozdań o wytwarzanych odpadach oraz z zakresu sprawozdań dotyczących opłat produktowych w BDO oraz nowych opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych związanych z nowelizacją ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej „SUP”.

Szkolenia przeznaczone są tylko dla podmiotów korzystających ze środowiska, czyli dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Terminy szkoleń:

  • Szkolenie „Sprawozdawczość o wytworzonych odpadach w systemie BDO” – 28 luty 2024r., g. 9:00-14:00 (rejestracja do g. 10:00 dnia 27.02.2024r.)
  • Szkolenie „Opłaty za korzystanie ze środowiska, rejestr BDO w zakresie składania wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych" – 29 luty 2024r., g. 9:00-14:00 (rejestracja do g. 10:00 dnia 28.02.2024r.)
  • Szkolenie „Opłaty produktowe” - 1 marca 2024r., g. 9:00-14:00 (rejestracja do g. 10:00 dnia 29 lutego 2024r.)

Szkolenia organizowane są w formie online, na platformie MS Teams.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mail: szkolenia.oplaty@slaskie.pl, podając w "Temacie" nazwę szkolenia, a w "Treści" imię i nazwisko, imienny adres email osoby biorącej udział oraz obowiązkowo informacje, dane o podmiocie, jaki dana osoba reprezentuje.

Informacja mailowa potwierdzająca udział (wraz z linkiem dostępu do szkolenia) zostanie przesłana dopiero godzinę przed planowanym terminem rozpoczęciem szkolenia.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń, a jeden podmiot mogą reprezentować na każdym ze szkoleń maksymalnie 2 osoby. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym, granicznym terminie rejestracji nie będą uwzględniane.

Załączniki
Program szkolenia "Opłaty za korzystanie ze środowiska, rejestr BDO" [PDF 131,8kB]
Program szkolenia "Sprawozdawczość o wytworzonych odpadach w systemie BDO" [PDF 200,1kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 429,1kB]