Szkolenie w zakresie opłat produktowych w BDO oraz opłat „SUP”

 fot. arch. UMWS Radoslaw Kazmierczak fot. arch. UMWS Radoslaw Kazmierczak
Bezpłatne szkolenia dla podmiotów korzystających ze środowiska

Szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 2024 roku organizowane jest w formie stacjonarnej.

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz kolejny organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu sprawozdań dotyczących opłat produktowych w BDO oraz nowych opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych związanych z nowelizacją ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej „SUP”.

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla przedsiębiorców, którzy składają sprawozdania z opłat produktowych do Marszałka Województwa Śląskiego oraz dla tych, którzy podlegają nowym opłatom „SUP”.

Termin szkolenia: 9 lutego 2024r., godz. 9:00-14:00

Rejestracja: do godz. 15:00 dnia 7 lutego 2024r.

Szkolenie organizowane jest w formie stacjonarnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach (sala Kolumnowa).

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mail: szkolenia.oplaty@slaskie.pl, podając w ‘Temacie’ nazwę Szkolenie „Opłaty produktowe”, a w ‘Treści’ imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu wraz z informacjami o podmiocie, jaki dana osoba reprezentuje.

Potwierdzeniem udziału będzie przesłana zwrotnie informacja mailowa.

Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Załączniki
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 429,2kB]