Szlakiem rowerowym wzdłuż Odry do Szczecina

 fot. UMWD fot. UMWD
Pięć województw nadodrzańskich podpisało we Wrocławiu list intencyjny dotyczący utworzenia liczącej blisko 1 tys. km „BLUE VELO” – Odrzańskiej Drogi Rowerowej

Pięć województw nadodrzańskich podpisało we Wrocławiu list intencyjny dotyczący utworzenia liczącej blisko 1 tys. km „BLUE VELO” – Odrzańskiej Drogi Rowerowej

Trasa ma przebiegać wzdłuż rzeki Odry przez pięć województw: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

List intencyjny zakłada m.in. wytyczenie trasy, zapewnienie jednolitego standardu technicznego infrastruktury oraz odpowiedniego jej utrzymania oraz wspieranie rozwoju usług dla rowerzystów, a także wspólną promocję.

Atutem trasy jest jej przebieg wzdłuż granic z Czechami i Niemcami. „Transgraniczny charakter rzeki Odry umożliwia włączenie szlaku „BLUE VELO” w system licznych tras rowerowych po niemieckiej i czeskiej stronie granicy. Wszystko to daje możliwość stworzenia kompleksowej oferty produktu „BLUE VELO”. Wymaga to jednak intensywnej współpracy i aktywnego zaangażowania się wszystkich regionów nadodrzańskich” – tłumaczy Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Podpisanie listu intencyjnego wpisuje się w dwa wydarzenia Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018 wspólnie organizowanego przez województwa leżące nad tą rzeką oraz w Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. To ostatnie to inicjatywa Sejmiku Województwa Śląskiego obejmująca wydarzenia w skali województwa.

Odra swoim przebiegiem udostępnia bogate i zróżnicowane walory krajobrazowe oraz przyrodnicze – parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000, w tym duże kompleksy leśne. Walorom przyrodniczo-krajobrazowym terenów nadodrzańskich towarzyszą wysokiej klasy miejskie zespoły zabytkowe, zabytki pocysterskie o znaczeniu międzynarodowym, a także cenne obiekty architektury i budownictwa, muzea, skanseny oraz stanowiska archeologiczne. Wzdłuż rzeki występują korzystne warunki dla rozwoju agroturystyki, turystyki ekologicznej, wiejskiej oraz kulturowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWD fot. UMWD fot. UMWD fot. UMWD fot. UMWD fot. UMWD fot. UMWD