Sztuka zbliżenia śląskich miast

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W pierwszym dniu „4 Days Design” odbyła się sesja „Sztuka zbliżenia śląskich miast" w ramach Property Forum Katowice”, w której uczestniczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs

 „Nasz region cechuje wysoka konkurencyjność i ogromny potencjał. Dywersyfikacja i różnorodność to jego atuty. Od urodzenia sercem i pracą związana jestem z miastami województwa śląskiego. Z uwagą przyglądam się ich rozwojowi. Zarząd Województwa dokłada dużych starań, aby żadne z miast nie było marginalizowane czy dyskryminowane” - zaznaczyła członek Zarządu Beata Białowąs.

Sesja poświęcona była dyskusji m.in. nad rolą inwestycji komercyjnych w rozwoju miast, potencjału gospodarczego regionu województwa śląskiego, sztuką tworzenia miast nowoczesnych, ekologicznych oraz przyjaznych zarówno dla mieszkańców, jak i biznesu. Podczas rozmów podkreślano, iż efektywny rozwój powinien opierać się na współpracy sfery samorządu lokalnego, gospodarki oraz uczelni wyższych.

Wśród uczestników Property Forum Katowice znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, właściciele oraz zarządcy spółek inwestujących na rynku centrów handlowych, biurowców, magazynów i hoteli, najemcy powierzchni komercyjnych, sieci hotelowe, szefowie największych agencji doradczych, przedstawiciele instytucjonalnego otoczenia branży oraz reprezentanci instytucji finansowych.

Property Forum Katowice to wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości i stanowi serię spotkań właścicieli i zarządców firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych. To także Work & Leisure Talks, czyli seria dyskusji i prezentacji o najnowszych trendach w designie oraz wyposażaniu przestrzeni do pracy i wypoczynku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS