Technologie. Człowiek. Odpowiedzialność

Rozpoczęty dzisiaj 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw potrwa do piątku
O nowoczesnych technologiach, o przyszłości przemysłu i bankowości na miarę XXI wieku oraz o tym, jak w nowo kreowanej rzeczywistości znajdzie się sam człowiek, dyskutowano w ramach zainagurowanego dzisiaj 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich, który tradycyjnie organizowany jest w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. tegoroczne hasło to „Technologie. Człowiek. Odpowiedzialność”.

"Jesteśmy w dobie gospodarki cyfrowej, idziemy w kierunku Przemysłu 4.0, czyli pełnej integracji pracowników i inteligentnych maszyn. Nie uciekniemy przed tym. To zupełnie nowy system zarządzania gospodarką. Big data, chmura obliczeniowa czy Internet Rzeczy to wyzwania, przed którymi stoi cały sektor MSP i których absolutnie nie powinien się obawiać” – stwierdził tuż przed inauguracją prof. Jerzy Buzek, były premier, obecnie eurodeputowany.

Organizatorzy kongresu podkreślają, że stał się on doskonałą platformą porozumienia między nauką, biznesem i administracją publiczną. „Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, rządem i parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed kongresem” – akcentował Tadeusz Donocik, honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

Jednym z efektów poprzednich edycji jest powołanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Stowarzyszenia Biznes–Nauka–Samorząd „Pro Silesia”. Jego podstawowym celem jest budowa partnerstw na poziomie Komisji Europejskiej, szukanie porozumień z regionami, składanie wspólnych projektów, które pomogą przedsiębiorstwom woj. śląskiego sięgać po środki unijne. „W naszym województwie 70 proc. działalności gospodarczej to właśnie przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd w poprzedniej perspektywie unijnej dystrybuowaliśmy na ich rzecz gigantyczne środki finansowe. Zrobimy wszystko, żeby w następnym budżecie wspólnoty było podobnie. Prowadzimy już na ten temat rozmowy z Komisją Europejską. Chodzi m.in. o fundusze na tak zwaną transformację pogórniczą” – zauważył Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Z kolei Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej przekonywał, że nowoczesne technologie już pukają do naszych drzwi. „To efekt współpracy Metropolii chociażby z Polskim Funduszem Rozwoju i Ministerstwem Rozwoju. Chodzi o zakup elektrycznych autobusów, ale też o używanie na naszym terenie dronów. Jeżeli chodzi o bezzałogowce, perspektywy tej branży są ogromne. Tak naprawdę trwa wyścig, kto pierwszy, wraz rzecz jasna z odpowiednimi regulacjami prawnymi, będzie w stanie ich używać w życiu codziennym. Metropolia bezsprzecznie jest jednym z liderów w tej stawce” – uznał.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS