Transformacja regionów pogórniczych

W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego zorganizowano dziś ważną dla naszego regionu dyskusję nt. „Regiony pogórnicze Unii Europejskiej: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzywania”

Uczestniczyli w niej m.in. Marszałek Województwa Jakub Chełstowski oraz Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski.

Według danych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do nowego zagospodarowania są w województwie śląskim spore tereny. To aż ok. 3300 ha, które czekają na nowe funkcje gospodarcze. To pokazuje skalę niezbędnych do podjęcia działań, by transformacja górnicza miała naprawdę sens.

Komisja Europejska w nowym budżecie unijnym przeznacza dodatkowe środki na transformacje górniczą. W zgodnej opinii prelegentów Polska ma jak najbardziej szansę na to, by stać się największym beneficjentem tych dodatkowych środków.

- Ale musimy najpierw bardzo szczegółowo doprecyzować nasze oczekiwania w poszczególnych regionach - zwrócił uwagę Wiceminister Grzegorz Tobiszowski. - Nasz pomysł, by tereny przemysłowe zmieniać w tereny inwestycyjne spotkał się ze zrozumieniem ze strony Komisji Europejskiej. To wszystko musi być pewnym procesem, ewolucją. Mamy wizję, którą realizujemy - dodał i przypomniał, że wartość wszystkich miejsc pracy w przemyśle wydobywczym i firmach z nim związanych to aż 190 mld zł (dla ok. 200 tys. miejsc pracy).

Plany Samorządu Województwa Śląskiego względem platformy współpracy dla regionów pogórniczych (Coal Regions in Transition) przedstawił Marszałek Jakub Chełstowski.

- Od kilku miesięcy pracujemy nad przygotowaniem autorskich projektów. Powołałem do życia Zespół Regionalny dla inicjatywy transformacji regionów górniczych, który już zaczął intensywnie pracować. Na razie zgłoszono 32 wstępne projekty, o różnej fazie dojrzałości. Ale może być ich więcej. Na to liczymy. Dlatego ze swej strony dokonujemy szerokich analiz, rozmawiamy z ekspertami i partnerami rządowymi. Cieszy, że chęć pracy w Zespole Regionalnym zgłaszają kolejne podmioty. Prezentując jak najszersze opinie mamy szansę na uczciwą i sprawiedliwą transformację. Na inną nie ma miejsca – podsumował Marszałek Województwa Śląskiego.

Jeszcze w tym roku delegacja Województwa Śląskiego ma odwiedzić europejskie regiony, które mają za sobą proces transformacji. Zdobyte tak doświadczenie z pewnością pomoże w podejmowaniu stosownych działań w tym względzie w naszym regionie.

Zespół jest nową inicjatywą zarządu województwa, która w sposób bezpośredni wiąże się z obecnością naszego województwa w Europejskiej Platformie współpracy dla regionów górniczych będących w okresie transformacji.

Coal Regions in Transition (CRiT) z kolei, czyli platforma współpracy dla regionów górniczych w okresie transformacji powstała jesienią 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem jej powołania jest stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń oraz wzmacniania działań , co ma pomóc w stworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach pogórniczych, a także otwarciu się na nowe możliwości rozwojowe poprzez transformację systemu energetycznego, eko-innowacji i dbałości o czyste powietrze. Działania strony polskiej w ramach inicjatywy CRiT są koordynowane na poziomie krajowym przez Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Województwo Śląskie jest pierwszym i jeszcze do niedawna jedynym regionem z Polski, który zyskał akces Komisji Europejskiej i został włączony w grono kilku europejskich regionów zrzeszonych w ramach Platformy. Obecnie przystąpienie do inicjatywy CRiT zgłosiły kolejne dwa polskie regiony tj. Wielkopolska oraz Dolny Śląsk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Filmy