Trójstyk dobrej współpracy

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Przedstawiciele Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego spotkali się w Istebnej, by rozmawiać o współpracy i omówić koncepcję budowy mostu w Jaworzynce na trójstyku polsko-czesko-słowackim

W spotkaniu w Istebnej uczestniczyli wicemarszałek Wojciech Kałuża, wicehejtman Kraju Morawsko-Śląskiego Jan Krkoška i wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Peter Dobeš. Gospodarzem spotkania była wójt gminy Istebna, Łucja Michałek.

„Pogranicze polsko-czesko-słowackie to znakomite miejsce do wypoczynku, poznania różnorodności sąsiadujących regionów i państw. Wierzę, że współpraca i wspólne projekty przełożą się na zwiększenie atrakcyjności tych terenów i poprawią jakość życia mieszkańców” – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W trakcie spotkania omówiono koncepcję zagospodarowania terenu w celu budowy pieszo-rowerowego połączenia komunikacyjnego na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji. Celem projektu ma być zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturowej i przyrodniczej terenów pogranicza. To także okazja do poznania historii regionu i jego walorów przyrodniczo-kulturalnych.

„Jestem przekonany, że ten projekt uda się zrealizować. Pokazujemy, że ta współpraca jest możliwa. Ten pomysł może zbliżyć do siebie ludzi i regiony, nie tylko pod względem relacji międzyludzkich, ale i kulturowych” – tłumaczył wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego, Peter Dobeš.

Kładka pieszo-rowerowa miałaby wznosić się nad stykiem granic i umożliwiać ruch turystyczny w trzech kierunkach. W planach jest też budowa ścieżek, tarasów widokowych i placu zabaw dla dzieci, a także parkingu i stanowiska dla rowerów.

Trójstyk beskidzki powstał w 1993 roku. Granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji, zbiegają się w należącym do wsi Jaworzynka najbardziej na południe wysuniętym przysiółku Trzycatek. Punkt zbiegu trzech granic znajduje się w korycie strumienia, nad którym można przejść mostkiem. W rejonie Trójstyku leżą trzy wsie: polska Jaworzynka, słowackie Czerne i Herczawa w Republice Czeskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy