Turystyka bez barier

 Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS
500 tys. zł trafi do podmiotów z regionu w ramach konkursu „Śląskie. Turystyka bez barier”

W uroczystym wręczeniu czeków laureatom konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Śląskie. Turystyka bez barier” uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski.

„Druga edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem i jestem pewien, że wykorzystają Państwo te środki na poprawę i dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, organizację wycieczek i wypraw, by te osoby nie czuły się wykluczone społecznie i mogły uczestniczyć aktywnie w każdym wymiarze życia społecznego” – mówił Grzegorz Boski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacje przyznano ośmiu podmiotom na łączną kwotę 500 tys. zł. Wśród beneficjentów znaleźli się:

 • Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej – 90 tys. zł,
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku – 60 tys. zł,
 • Związek Gmin Jurajskich z siedzibą w Ogrodzieńcu – 70 tys. zł,
 • Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach – 98 tys. zł,
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie – 80 tys. zł,
 • Fundacja Oczami Brata z siedzibą w Częstochowie – 37 tys. zł,
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie – 35 tys. zł,

„Śląskie. Turystyka bez barier” to pierwszy tego typu konkurs w dziedzinie turystyki, skierowany do osób z niepełnosprawnościami, ogłoszony przez województwo śląskie. Jego celem jest rozszerzenie zasięgu działań w obszarze turystyki, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Istotnym obszarem wsparcia jest poprawa infrastruktury turystycznej (likwidacja barier), nośniki i materiały promocyjne dla niewidomych, szkolenia przewodników i opiekunów.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2022 roku. W wyniku realizacji siedmiu zadań konkursowych ponad 2 tys. osób z niepełnosprawnościami mogło aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach turystycznych. Powstała nowa, dostępna infrastruktura, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z atrakcji turystycznych na Jurze (specjalnie przygotowane skałki do wspinania) jak i w Beskidach (podjazdy i drogi na Szyndzielni). Przeszkolonych zostało prawie 140 osób w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Zwieńczeniem projektu było wydanie specjalnego przewodnika dla osób ze szczególnymi potrzebami, który zawiera zbiór wycieczek po województwie śląskim trasami dostępnymi dla wszystkich. Wydawcą przewodnika jest Śląska Organizacja Turystyczna.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS Turystyka bez barier. fot.Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Śląskie. Turystyka bez barier - lista zadań [PDF 263,4kB]