Tyski HUB dla zielonej gospodarki

 Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Projekt zostanie zrealizowany w niezagospodarowanej części budynku Zespołu Szkół Municypalnych, pomiędzy Mediateką a Halą Sportową

Ten ważny i wyjątkowy dla Tychów projekt zostanie zrealizowany przy ul. Piłsudskiego, w środkowej, niezagospodarowanej od 2000 roku części budynku Zespołu Szkół Municypalnych, pomiędzy Mediateką, a Halą Sportową. Miejsce będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą ekologią i „zielonymi” technologiami. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 96 mln złotych.

O przyznaniu środków na realizację projektu Tyskiego HUB poinformowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej Maciej Gramatyka - pełniący funkcję prezydenta Tychów, Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego i Andrzej Dziuba - były prezydent Tychów, obecnie Senator RP.

- Razem z prezydentem Andrzejem Dziubą ten projekt rozpoczynaliśmy, a z pełniącym funkcję prezydenta Tychów Maciejem Gramatyką go kontynuujemy, przekuwając w realizację. Nie mam przy tym wątpliwości, że Tyski Hub Zielonej Gospodarki znacząco wzmocni potencjał gospodarczy i społeczny miasta. Kwota 96 mln zł z Funduszy UE pozwoli stworzyć przestrzeń przyjazną dla przedsiębiorców i mieszkańców. Hub stworzy nowe miejsca pracy, co jest dla miasta, ale i regionu ogromną wartością dodaną. Śląskie się zmienia się wizerunkowo i mentalnie. Myślę, że tyski hub stanie się jednym z podręcznikowych wręcz przykładów jego transformacji – uważa  Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

- To inwestycja, która rozpoczęła się 20 lat temu. Dwie części budynku zostały zagospodarowane, a środkowa czekała na swój najlepszy moment. Dziś możemy powiedzieć, że ten moment jest przed nami. Powstanie tu miejsce, w którym z jednej strony siedzibę będą miały firmy, które lokowane są w szerokim obszarze gospodarki zielonej związanej z nadchodzącą transformacją energetyczną. Będzie to także miejsce, gdzie powstawać będą nowe firmy zasilane talentami młodych ludzi, którzy teraz jeszcze chodzą do szkół. Chcemy wyławiać te talenty i dawać im szanse na rozwój umiejętności. To jest wizja przyszłości, którą dzięki pozyskanym z funduszy europejskich środkom jesteśmy w stanie zrealizować - mówi Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta Tychów.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 96 201 387,29 zł, całkowita wartość projektu: 118 020 397,71 zł.

- Ja swoją karierę samorządową rozpoczynałem w związku z tym obiektem. To zawsze był taki element, który nie pozwalał spać spokojnie, który inspirował, który ciągle kazał myśleć co z nim zrobić. Udało się zagospodarować 2/3 tego obiektu. Pozyskanie środków na zagospodarowanie ostatniej, trzeciej części tego budnku to symboliczna klamra, która spina moją karierę jako prezydenta miasta. Dziś trzymam kciuki za powodzenie tego projektu - mówi Andrzej Dziuba, Senator RP, był prezydent Tychów.

Przebudowa zdegradowanego obiektu wpłynie znacząco na rozwój potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowego miasta poprzez tworzenie nowych firm i miejsc pracy, przekwalifikowywanie zwalnianych górników i wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych z zakresu „zielonej gospodarki” w różnych sektorach gospodarczych podregionu tyskiego.

O przyznaniu środków na realizację projektu Tyskiego HUB poinformowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej Maciej Gramatyka - pełniący funkcję prezydenta Tychów, Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego i Andrzej Dziuba - były prezydent Tychów, obecnie Senator RP.

- To inwestycja, która rozpoczęła się 20 lat temu. Dwie części budynku zostały zagospodarowane, a środkowa czekała na swój najlepszy moment. Dziś możemy powiedzieć, że ten moment jest przed nami. Powstanie tu miejsce, w którym z jednej strony siedzibę będą miały firmy, które lokowane są w szerokim obszarze gospodarki zielonej związanej z nadchodzącą transformacją energetyczną. Będzie to także miejsce, gdzie powstawać będą nowe firmy zasilane talentami młodych ludzi, którzy teraz jeszcze chodzą do szkół. Chcemy wyławiać te talenty i dawać im szanse na rozwój umiejętności. To jest wizja przyszłości, którą dzięki pozyskanym z funduszy europejskich środkom jesteśmy w stanie zrealizować - mówi Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta Tychów.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 96 201 387,29 zł, całkowita wartość projektu: 118 020 397,71 zł.

- Ja swoją karierę samorządową rozpoczynałem w związku z tym obiektem. To zawsze był taki element, który nie pozwalał spać spokojnie, który inspirował, który ciągle kazał myśleć co z nim zrobić. Udało się zagospodarować 2/3 tego obiektu. Pozyskanie środków na zagospodarowanie ostatniej, trzeciej części tego budnku to symboliczna klamra, która spina moją karierę jako prezydenta miasta. Dziś trzymam kciuki za powodzenie tego projektu - mówi Andrzej Dziuba, Senator RP, był prezydent Tychów.

Przebudowa zdegradowanego obiektu wpłynie znacząco na rozwój potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowego miasta poprzez tworzenie nowych firm i miejsc pracy, przekwalifikowywanie zwalnianych górników i wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych z zakresu „zielonej gospodarki” w różnych sektorach gospodarczych podregionu tyskiego.

- Cały obiekt będzie nastawiony na innowacje dotyczące zielonej gospodarki, czyli mocno sprofilowany. Firmy, które będą preferowane to te, które postawią na nowe rozwiązania, ochronę klimatu, na rozwiązania pozwalające zaoszczędzić energię w różnych sektorach – na szeroka skalę - mówi Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

Działalność realizowana będzie poprzez uruchomienie:

 • Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zielonej gospodarki dla wspierania powstawania nowych firm typu start-up, a także wspierania sektora MŚP gotowego do zmiany profilu działalności w kierunku rozwiązań z zakresu zielonej gospodarki;
 • Centrum Kompetencji Zawodowych z zakresu zielonej gospodarki, którego oferta skierowana będzie do osób pracujących dotkniętych skutkami transformacji, zamierzających zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje lub podnosić kompetencje zawodowe celem dostosowania się do nowych możliwości zatrudnienia;
 • Centrum informacyjno-doradczego z zakresu zielonej gospodarki, z którego usług korzystać będą mieszkańcy podregionu tyskiego, zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii i błękitno-zielonej infrastruktury.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Tyski Hub Zielonej Gospodarki. fot. Andrzej Grygiel / UMWS