Urząd Marszałkowski w akcji krwiodawstwa

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Urzędnicy włączyli się w sierpniową akcję krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

W specjalnym busie na Placu Sejmu Śląskiego krew oddało 20 pracowników urzędu. Pozyskano ok. 10 litrów krwi z osoczem (9 l bez osocza).

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach regularnie organizuje akcje oddawania krwi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego włączył się w akcję po raz kolejny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka 


tagi: