Uszyć budżet na miarę regionu

Budżet obywatelski dla regionu – za nami kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych

O najlepszych dla regionu rozwiązaniach z zakresu budżetu obywatelskiego z lokalnymi liderami rozmawiano tym razem w gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie miało formę konsultacji społecznych, w trakcie których dyskutowano i analizowano wstępną propozycję mechanizmu budżetu obywatelskiego dla województwa śląskiego. To drugi etap jego tworzenia, wcześniej był także wypracowywany na warsztatach partycypacyjnych z udziałem przedstawicieli różnych środowisk m.in. młodzieży, seniorów czy organizacji pozarządowych. W całym regionie przewidziano trzydzieści spotkań konsultacyjnych. 

„Pierwszym etapem projektu były warsztaty konsultacyjne przeprowadzone na terenie całego województwa, teraz skupiamy się na spotkaniach ze społecznościami lokalnymi i chcemy poznać propozycje mieszkańców dotyczące procedury formalnej związane z budżetem, jak i propozycji dotyczących podziału środków. Będziemy dyskutować o wielu kwestiach, np. formie głosowania i składania wniosku, wielkości obszaru. W efekcie tych spotkań stworzymy tzw. metodologię budżetu dla regionu, która zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” – tłumaczyła Małgorzata Krakowiak ze stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. 

Zadanie publiczne „Decydujmy razem! Budżet obywatelski województwa śląskiego” realizowane jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Krzysztof Malinowski fot. BP Krzysztof Malinowski fot. BP Krzysztof Malinowski fot. BP Krzysztof Malinowski fot. BP Krzysztof Malinowski fot. BP Krzysztof Malinowski fot. BP Krzysztof Malinowski fot. BP Krzysztof Malinowski