Uzdrowisko w Rabce-Zdroju zmieni właściciela

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Województwo Śląskie i Powiat Nowotarski podpisały list intencyjny w sprawie zbycia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Izabela Domogała oraz Krzysztof Faber, Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego i radna Sejmiku Województwa Śląskiego Julia Kloc-Kondracka.

„Staramy się optymalizować usługi i warunki finansowe zarządzanych jednostek służby zdrowia. Zaledwie 20 proc. pacjentów w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju to pacjenci z województwa śląskiego. Wierzę, że władze powiatu wykorzystają potencjał miejsca, kadry medycznej, by rozwinąć w placówce także inne usługi, nie tylko te uzdrowiskowe” – tłumaczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Ten list jest milowym krokiem związanym ze zbyciem udziałów w spółce. Będziemy rozmawiać o kwocie, ale mamy pomysł na to i wierzymy, że wykorzystamy wszystkie możliwości uzdrowiska na rzecz rozwoju województwa małopolskiego. To trudne wyzwanie, ale postaramy się mu sprostać. Warto podkreślić, że województwo śląskie zadbało o uzdrowisko w Rabce-Zdroju. Zainwestowane środki widać, za co dziękuję” – mówił Starosta Powiatu Nowotarskiego, Krzysztof Faber.

Warto przypomnieć, że spółka Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju powstała w 2012 roku w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Całość udziałów posiada Województwo Śląskie.

Przedmiotem działalności spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (lecznictwo uzdrowiskowe oraz rehabilitacja lecznicza), a głównym źródłem przychodów są umowy z NFZ. Wartość kapitału zakładowego wynosi 37,1 mln zł, przy czym województwo regularnie dofinansowuje spółkę, ponosząc koszty związane z jej utrzymaniem oraz prowadzonymi inwestycjami. Wysokość dofinansowania podmiotu leczniczego w latach 2007–2021 wynosi 34,2 mln zł. Po podpisaniu listu intencyjnego zostanie przeprowadzona wycena spółki oraz negocjacje szczegółowych warunków sprzedaży. Ostateczna decyzja o zbyciu spółki zależeć będzie od zgody Sejmiku Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS