W Mysłowicach otwarto nową stację pogotowia

 Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Dwa mysłowickie zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego przeniosły się do własnej, nowoczesnej siedziby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego

W uroczystym otwarciu stacji WPR w Mysłowicach uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Anna Jedynak, parlamentarzystów reprezentował poseł RP Wojciech Król, obecni byli radni Sejmiku: Katarzyna Stachowicz, Dorota Konieczny-Simela i Jan Kawulok oraz dyrektor WPR w Katowicach, Łukasz Pach.

- O znaczeniu i roli, jakie pełni Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w systemie ochrony zdrowia i Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego to tak ważne, że możemy oddać do użytku kolejną siedzibę pogotowia ratunkowego, inwestycji, która powstała w bardzo krótkim czasie, zaś pod względem infrastruktury spełnia najwyższe standardy. Od pracy zespołów ratowniczych zależy ochrona najwyższych wartości: zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego samorząd województwa konsekwentnie dąży do poprawy warunków ich pracy rozwijając bazę lokalową i dokonując kolejnych zakupów sprzętu transportowego i medycznego. Nowa siedziba WPR powstała kosztem 4,7 miliona złotych pochodzących z budżetu województwa i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Jest ważna jest nie tylko dla miasta Mysłowice, ale stanowi jednocześnie ważne ogniwo w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście całego regionu – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Budowa stacji przebiegała w błyskawicznym tempie. Dla przypomnienia, w marcu ubiegłego roku przekazano plac budowy. Stacja powstała na terenie sąsiadującym z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Działkę pod budowę Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe otrzymało od miasta.

– Dążymy do nowej jakości i odpowiedniego komfortu pracy zespołów stacji pogotowia. Przez całą dobę siedem dni w tygodniu będzie tu pracować 7-8 osób. Chciałbym podziękować panu marszałkowi za wsparcie dzięki któremu ta ważna nie tylko dla miasta inwestycja została zrealizowana – dodaje Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

- Ważny zawsze jest efekt, a ta inwestycja w pełni została zrealizowana zgodnie z zamysłem, by obok siedziby Państwowej Straży Pożarnej powstała siedziba Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Stało się to dzięki inicjatywie samorządu województwa, o czym warto pamiętać. Ważna jest lokalizacja stacji WPR. Wcześniej karetki wyjeżdżając z centrum Mysłowic traciły cenne minuty ze względu na tzw. „wąskie gardło” i tworzące się tam korki. Z nowej siedziby karetki dojadą szybciej do wszystkich dzielnic, łatwiejszy jest też dojazd do autostrady – akcentuje poseł RP Wojciech Król.

- Mieszkańcy miasta mogą czuć się bezpieczniej, bo nowa stacja WPR to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest także komfort pracy personelu. A to pomaga przecież misji jaką jest ratowanie ludzkiego życia – dodała przewodnicząca Rady Społecznej WPR, radna Sejmiku, Katarzyna Stachowicz.

W nowym budynku znajdują się pomieszczenia wypoczynku dla ratowników, węzły sanitarne wraz z szatniami, świetlica z jadalnią, pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym, podręczny magazyn leków, dwa garaże wraz z węzłem sanitarnym do dezynfekcji, pomieszczenia do przechowywania tlenu medycznego i odpadów medycznych. Obiekt jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Nowa stacja wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i socjalnych pracowników pogotowia, przyczyni się do świadczenia usług ratowniczych i medycznych na wyższym poziomie, podniesie także gotowość do natychmiastowych wyjazdów do poszkodowanych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowa stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach. fot. Patryk Pyrlik / UMWS