W Rybniku powstanie Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. fot. Tomasz Żak / UMWS

List intencyjny w sprawie jej utworzenia podpisali dziś przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Rybnika oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Nowa uczelnia będzie kształciła nie tylko przyszłe kadry pielęgniarskie, ale także edukowała w takich dziedzinach jak kosmetologia i dietetyka. Szacowany koszt utworzenia szkoły to 30 mln zł. 

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Gmin Powiatów Subregionu Zachodniego Mieczysław Kieca i dyrektor związku, Adam Wawoczny. 

W Województwie Śląskim funkcjonują wyższe szkoły zawodowe, brakuje jednak szkoły wyższej o profilu medycznym. Region boryka się z negatywnymi zjawiskami społecznymi – społeczeństwo się starzeje, problemem jest depopulacja, odczuwamy skutki zdrowotne związane ze złą jakością powietrza. Odczuwalny jest przy tym brak kadr medycznych we wszystkich specjalizacjach, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, kosmetologów, dietetyków. Wyliczono, że w całym kraju w 2033 roku będzie brakować nawet 169 tys. pielęgniarek. W naszym regionie na 29 680 pielęgniarek i pielęgniarzy aż 26 562 jest w wieku 40 lat i więcej (ponad 89 proc.). Dlatego powołanie do życia wyższej szkoły medycznej, konkretnie sprofilowanej, był przede wszystkim pomysłem Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Jako lokalizację wskazano Rybnik, bowiem miasto dysponuje odpowiednim kampusem. 

- Idea utworzenia wyższej szkoły zawodowej w obszarze medycyny na terenie Rybnika wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Jest to inwestycja w edukację, która docelowo przełoży się na rozwój nowych sektorów gospodarki związanych z przemysłem medycznym. W praktyce ma także uzupełnić kadry, bo pielęgniarek czy fizjoterapeutów wciąż mamy zbyt mało, a nie jest tajemnicą, że nasze społeczeństwo po prostu się starzeje. Zależy nam, aby uczelnia rozpoczęła swoją działalność już w kolejnym roku akademickim–  mówi marszałek województwa, Jakub Chełstowski. 

- Rozwój szkolnictwa wyższego jest jednym z naszych priorytetów, wpisujących się w cele „Programu dla Śląska”. To odpowiedź na dzisiejsze potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz zwiększenie jakości oferowanych studiów – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża. 

Inwestycja ma kosztować 30 mln zł.  Rozważana jest także koncepcja powołania przy uczelni Centrum Nostryfikacji dyplomów pielęgniarek z krajów spoza UE wspólnie z Izbą Pielęgniarek oddział Śląski (szacowany koszt to 6,5 mln zł) oraz utworzenie na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku kampusu dla Studentów nowej uczelni. Remont budynków ma kosztować 7,2 mln zł. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W RYBNIKU.