W trosce o ochronę przyrody i gospodarstwa edukacyjne

 fot. BP Patry Pyrlik fot. BP Patry Pyrlik

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano dwie ważne umowy

Pierwsza dotyczyła dofinansowania zadania publicznego pn. Ochrona przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego i kulturowego wypasu owiec. Na realizację Programu Owca Plus w Beskidach przeznaczono w tym roku 426 000,00 zł.

Umowę ze strony Samorządu Województwa Śląskiego podpisali członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś i dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich UMWŚ Jerzy Motłoch, natomiast ze strony Fundacji - prezes i członek Zarządu Fundacji Maria Magdalena Kohut  i członek Zarządu Józef Michałek.  

Druga umowa dotyczyła realizacji przedsięwzięcia pn. Popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach edukacyjnych i podpisali ją członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś i dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich UMWŚ Jerzy Motłoch- ze strony samorządu województwa śląskiego oraz prezes Mirosław Ślęzak i skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Paweł Olczyk ze strony Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania członek zarządu Michał Woś zaznaczył, że promocja obszarów wiejskich, edukacja ekologiczna i ochrona przyrody to ważne cele dla zarządu województwa. Podkreślił także, że w tym roku przybyło gospodarstw edukacyjnych, które mogą zaprezentować na czym polega ich działalność.

W ramach realizacji Programu Owca Plus planuje się objąć wypasem łącznie 620 hektarów łąk i polan górskich Beskidów. Prowadzenie wypasu owiec ma zapewnić utrzymanie i wzmocnienie bioróżnorodności przyrodniczej hal, polan i łąk górskich oraz zahamować proces sukcesji wtórnej poprzez zarastanie. Fundacja zamierza przeznaczyć środki również na zakup sprzętów technicznych, które umożliwią zabezpieczenie stada przed drapieżnikami. Ponadto, promowany będzie Szlak Bacówek Programu Owca Plus, utworzony w 2016 roku. W tym celu zostanie wydana publikacja obejmująca szeroki kontekst tematyczny związany z tradycyjnym pasterstwem i współczesną aktywnością społeczności lokalnych.

Z kolei, celem otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w naszym województwie było podniesienie poziomu usług w gospodarstwach edukacyjnych w województwie śląskim oraz promocja i popularyzacja idei edukacji. W tegorocznej edycji konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotację Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Dotacja w kwocie 172 700,00 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięcia pn. Popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach edukacyjnych. Środki zostaną wykorzystane m.in. na: doposażenie gospodarstw edukacyjnych w środki dydaktyczne oraz uzupełnienie zaplecza technicznego, a także na przeprowadzenie zajęć edukacjach dla 4 000 dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patry Pyrlik fot. BP Patry Pyrlik fot. BP Patry Pyrlik fot. BP Patry Pyrlik fot. BP Patry Pyrlik fot. BP Patry Pyrlik