W trosce o zdrowie pacjentów

 Plik Plik

Szybsze badania i dokładniejsza diagnoza. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu wzbogacił się o nowoczesny tomograf komputerowy

Tomograf Philips Ingenuity Core 128 pozwala na dokładniejsze badania z użyciem minimalnej ilości środka kontrastowego. Został zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a jego koszt to ponad 2,8 mln zł.

Sprzęt dyrekcji szpitala przekazał wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka.

„To bardzo dobrze wydane pieniądze, kolejne miliony, które inwestujemy w szpitale, ale przede wszystkim w zdrowie mieszkańców. W ciągu ostatnich trzech latach suma inwestycji tylko na ten szpital to ok. 14 mln zł i zawsze staramy się dbać o to, żeby ta aparatura była najwyższej jakości. W ostatnich latach zaangażowano ponad 170 mln zł w placówki lecznicze. Kolejnych siedem milionów wsparło programy zdrowotne oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nowoczesny sprzęt zwiększa nie tylko efektywność leczenia, ale poprawia także komfort pacjentów i personelu” – przekonuje wicemarszałek Michał Gramatyka.

Nowoczesny tomograf posiada m.in. oprogramowanie do badania serca, z którego korzystać będą kardiolodzy we współpracy z radiologami. Dzięki temu urządzeniu będzie można określić wskaźnik calcium-score do badania zawartości wapna w obrębie blaszek miażdżycowych tętnic wieńcowych, wykonać koronarografię TK, umożliwiającą ocenę drożności tętnic wieńcowych i obecność blaszek miażdżycowych oraz stopnia zwężenia naczyń. Oprócz tego umożliwia wykonanie wirtualnej bronchoskopii płuc (diagnostyka układu oddechowego) czy wirtualnej kolonoskopii.

„Badania wykonane nowym tomografem są dokładniejsze i szybsze. W krótszym czasie możemy zdiagnozować większy obszar ciała pacjenta. 64-rzędowy aparat doskonale sprawdza się w diagnozowaniu schorzeń kardiologicznych, neurologicznych czy chorób onkologicznych” – mówi dr Marcin Trzepaczyński, kierownik Zakładu Radiologii bytomskiego szpitala.

Tomograf sprawdza się również w diagnostyce naczyniowej, począwszy od naczyń głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn. Pomaga też w planowaniu zabiegów embolizacji tętniaków głowy, wykrywaniu tętniaków w obrębie aorty piersiowej i brzusznej, pozwala na określenie wielkości zwężeń w tętnicach. Badanie TK jest też podstawą do planowania zabiegów z użyciem stentgraftów.

Co istotne, znacznie zmniejszona jest też dawka negatywnego promieniowania rentgenowskiego w stosunku do tomografów 8-, 16- i 32-rzędowych. Tomograf wyposażony jest również w automatyczny wstrzykiwacz do dożylnego podawania środków kontrastowych. Pozwala on programować szybkość oraz ilość dawki środka kontrastowego, co dodatkowo podnosi jakość wykonywanych badań.

„Dzięki aparaturze i zwiększonej dokładności tych badań dysponujemy lepszym rozpoznaniem. Posiadając coraz lepszy sprzęt rozpoznajemy nowe jednostki chorobowe i stawiamy precyzyjną diagnozę. Ten aparat „kroi” pacjenta na kawałki, zaglądamy do jego wnętrza, wybieramy i oglądamy narząd, który nas interesuje. Bardzo istotna jest również kompatybilność tego urządzenia z innymi, jakimi dysponuje szpital, dzięki temu to rozpoznanie jest jeszcze lepsze. Każde urządzenie, które pomaga nam sprecyzować diagnostykę, umiejscowienie pewnej zmiany, to dla nas krok milowy” – podkreślał dyrektor szpitala dr Jerzy Pieniążek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Dołączono materiał audio 


tagi: