W trosce o zdrowie

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Przedstawiciele Województwa Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiali o współpracy w obszarze ochrony i wzmacniania zdrowia

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i członek Zarządu Izabela Domogała oraz władze uczelni, z rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Tomaszem Szczepańskim.

Celem współpracy ma być podjęcie działań zmierzających do poprawy i wydłużenia życia mieszkańców regionu. Istotną szansę w tym zakresie stwarza również nowa unijna perspektywa.

„Pandemia koronawirusa, z którą zmagamy się od ponad roku, negatywnie wpływa nie tylko na gospodarkę, ale przede wszystkim na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Profilaktyka i zdrowy styl życia są podstawą funkcjonowania sprawnego systemu ochrony zdrowia, dlatego myślimy już o tym, jak zadbać o zdrowie mieszkańców, gdy uda się wyjść z tej walki obronną ręką. Chcemy zachęcać do aktywności, profilaktyki, a jednocześnie rozwijać i wzmacniać potencjał służby zdrowia w regionie” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach wspólnych działań przewiduje się wsparcie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług medycznych, zapewnienia dogodnych warunków do realizacji zdrowego stylu życia mieszkańców, rozwoju technologii medycznych i telemedycznych oraz zacieśnienia współpracy przy realizacji działań promujących zdrowie. To przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane z udziałem środków unijnych. Innowacyjne projekty związane z medycyną są jednym z elementów transformacji regionu.

Przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjałów sektora medycznego regionu, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu jakości i skuteczności usług zdrowotnych;
 • rozwoju śląskiej infrastruktury usług elektronicznych/systemów teleinformatycznych cyfrowego zdrowia, będących odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny i gospodarki;
 • programów profilaktyki zdrowotnej;
 • organizacji śląskich targów innowacji medycznych;
 • opracowania regionalnego atlasu zdrowia (narzędzie ICT) – zachorowalność, dostępność usług medycznych;
 • kształcenia kadr;
 • wzmacniania kompetencji kadr medycznych w zakresie komunikacji z pacjentem, jako elementu procesu terapeutycznego i jego wpływu na zaangażowanie pacjenta w walkę o powrót do zdrowia (empatia w procesie leczenia).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS