W trosce o zrównoważony rozwój

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
10,5 mln zł trafi do gmin z subregionu centralnego na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Umowy na realizację inwestycji wręczyli przedstawicielom gmin Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego i Przemysław Wydra, radny Sejmiku.

„Dzięki realizacjom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mamy środki, by poprawiać jakość życia na terenach wiejskich. W subregionie centralnym blisko 13 proc. mieszkańców mieszka właśnie na terenach wiejskich i te inwestycje są realną szansą na poprawę jakości ich życia” – tłumaczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie otrzymały gminy z subregionu centralnego: Włodowice, Psary, Wielowieś, Wyry, Włodowice, Mierzęcice, Ciasna oraz Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne i Gminna Spółka Komunalna w Chełmie Śląskim. Łączna wartość dofinansowania to blisko 10,5 mln zł.

„Mieszkańcy miast coraz częściej przenoszą się na wieś, na tereny podmiejskie, co jest bardzo popularnym zjawiskiem, dlatego tak istotne jest wsparcie tych obszarów i poprawa infrastruktury wodno-ściekowej. Zrównoważony rozwój całego regionu jest jednym z priorytetów władz regionu i radnych Sejmiku Województwa Śląskiego” – mówił radny Przemysław Wydra.

Warto przypomnieć, że w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wpłynęły 33 wnioski, z których dofinansowaniem objęto 31 inwestycji na łączną kwotę 35 mln zł.

Na początku marca przedstawiciele władz regionu przekazali umowy gminom z subregionu zachodniego. Dofinansowanie otrzymały gminy: Kuźnia Raciborska, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Rudnik i Gorzyce. Łączna wartość dofinansowania przekroczyła 8,1 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wykaz dofinansowanych projektów - subregion centralny [PDF 296,9kB]

Filmy