Wielka wartość małych spraw

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Podpisano kolejne umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Do 16 gmin z powiatów gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego trafi prawie 840 tys. zł

Uroczyste podpisanie umów odbywało się w starostwie powiatowym w Gliwicach, a Zarząd Województwa Śląskiego reprezentowały Beata Białowąs i Izabela Domogała. W spotkaniu z przedstawicielami gmin uczestniczyli także radni Sejmiku Województwa Śląskiego: Józef Kubica i Bartłomiej Kowalski oraz poseł Piotr Pyzik.

„Cieszę się, że te środki trafiają bezpośrednio do mieszkańców, to oni decydują w jaki sposób je spożytkować, dzięki temu realizujemy najpotrzebniejsze projekty. W skali całego regionu najpopularniejsze są realizacje związane ze sportem i rekreacją oraz infrastrukturą, ale w tym przypadku zadbali państwo także o nasze dziedzictwo kulturowe, co ma ogromną wartość” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Łączna kwota przeznaczona dla sołectw z powiatów gliwickiego, tarnogórskiego i lublinieckiego to prawie 840 tys. zł. Łącznie zawarto 38 umów na realizację zadań w 16 gminach.

„Otrzymaliśmy od państwa wiele kreatywnych projektów, z których wybraliśmy najlepsze. Dziękuję za pracę, którą włożyliście w ich przygotowanie. Ta inicjatywa pozwala realizować potrzeby mieszkańców, z ich punktu widzenia bardzo ważne. To ogromna wartość tego konkursu, dlatego wierzę, że w kolejnych edycjach pula środków przeznaczona na ten cel będzie coraz większa” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
"Inicjatywa Sołecka" 2019 (powiaty gliwicki, lubliniecki i tarnogórski ) - lista projektów [PDF 267,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”