Wieś jak malowana

Puchary i dyplomy Zdjęcie ilustracyjne. fot. arch UMWS Tomasz Zak
Rozstrzygnięto konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020
Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
W tegorocznej edycji konkursu na nagrody przeznaczono kwotę 120 000 zł. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
 • najpiękniejsza wieś
 • najpiękniejsza zagroda wiejska
 • najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
 • najlepsza strona internetowa sołectwa
 • najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym roku nie odbywały się tradycyjne wizje w terenie. Zgłoszenia były oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie przesłanych przez uczestników materiałów multimedialnych. 
Zarząd Województwa Śląskiego postanowił przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020:

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego:
 • I miejsce - Studzionka, gm. Pszczyna pow. pszczyński - 27 000 zł
 • II miejsce – Kozy, gm. Kozy pow. bielski - 20 000 zł
 • III miejsce – Bycina, gm. Rudziniec pow. gliwicki - 15 000 zł
W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
 • I miejsce – Tomasz i Marta Tyfel, gm. Mykanów pow. częstochowski - 2500 zł
 • II miejsce – Krystian Kamieniorz, gm. Goleszów pow. cieszyński - 2000 zł
 • III miejsce – Edward, Bronisława, Łukasz, Joanna Greń, gm. Bestwina pow. bielski - 1500 zł
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
 • I miejsce – Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii, gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski - 8000 zł 
 • II miejsce – Nasze wspólne dziedzictwo, gm. Czerwionka Leszczyny pow. rybnicki - 5000 zł
 • III miejsce – Remont świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub Seniora oraz rewitalizacja przestrzeni dookoła świetlicy, gm. Kłomnice pow. częstochowski - 3000 zł
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:
 • I miejsce – Wykopki z tradycją, gm. Mykanów pow. częstochowski - 7000 zł   
 • II miejsce – Wielkanocny stół w Gminie Strumień, gm. Strumień pow. cieszyński - 5000 zł
 • III miejsce – Kiszenie kapusty, gm. Miedźna pow. pszczyński - 3000 zł
W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:  
Przyznano również wyróżnienia.
W kategorii najpiękniejsza wieś 3000 zł zdobyły wsie:
 • Bełsznica, gm. Gorzyce pow. wodzisławski
 • Chałupki, gm. Krzyżanowice pow. raciborski
 • Hażlac,h gm. Hażlach pow. bielski
 • Korbielów, gm. Jeleśnia pow. żywiecki
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje 1800 zł:                             
 • Wodzenie niedźwiedzia w Zborowskiem, gm. Ciasna pow. lubliniecki
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi 1800 zł:
 • Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Mnichu, gm. Chybie pow. cieszyński
W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska 900 zł:
 • Anna i Stanisław Gabzdyl, gm. Strumień pow. cieszyński.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie Piękna wieś województwa śląskiego
Studzionka - prezentacja