Wieś jak z obrazka

Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego fot. Tomasz Żak / UMWS
Rozstrzygnięto konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”

Nagrody i wyróżnienia przedstawicielom wsi, które zwyciężyły w konkursie, wręczył wicemarszałek Dariusz Starzycki.

„Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed władzami województwa śląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu. Tym bardziej się cieszę, że obszary wiejskie zmieniają się, modernizują, a nierzadko przyciągają turystów, pielęgnując lokalne tradycje i pozwalając im ciekawie spędzić czas” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

W tej edycji konkursu przyznano nagrody o łącznej wartości 120 tys. zł w pięciu kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa i najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.

„Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Ten konkurs pokazuje prawdziwe oblicze wsi, angażuje mieszkańców i jest formą docenienia państwa pracy i osiągnięć” – mówił w trakcie wręczenia nagród wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbyły się wizje lokalne w terenie. Komisja Konkursowa oceniła zgłoszenia i przyznała nagrody uczestnikom na podstawie przesłanych materiałów multimedialnych. 

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego:

 • I miejsce - Studzionka, gm. Pszczyna pow. pszczyński - 27 tys. zł
 • II miejsce – Kozy, gm. Kozy pow. bielski - 20 tys. zł
 • III miejsce – Bycina, gm. Rudziniec pow. gliwicki - 15 tys. zł 

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:

 • I miejsce – Tomasz i Marta Tyfel, gm. Mykanów pow. częstochowski – 2,5 tys. zł
 • II miejsce – Krystian Kamieniorz, gm. Goleszów pow. cieszyński – 2 tys. zł
 • III miejsce – Edward, Bronisława, Łukasz, Joanna Greń, gm. Bestwina pow. bielski – 1,5 tys. zł 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:

 • I miejsce – Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii, gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski – 8 tys. zł
 • II miejsce – Nasze wspólne dziedzictwo, gm. Czerwionka Leszczyny pow. rybnicki – 5 tys. zł
 • III miejsce – Remont świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub Seniora oraz rewitalizacja przestrzeni dookoła świetlicy, gm. Kłomnice pow. częstochowski – 3 tys. zł 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:

 • I miejsce – Wykopki z tradycją, gm. Mykanów pow. częstochowski – 7 tys. zł  
 • II miejsce – Wielkanocny stół w Gminie Strumień, gm. Strumień pow. cieszyński – 5 tys. zł
 • III miejsce – Kiszenie kapusty, gm. Miedźna pow. pszczyński – 3 tys. zł 

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:

Przyznano również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś 3 tys. zł otrzymały wsie:

 • Bełsznica, gm. Gorzyce pow. wodzisławski
 • Chałupki, gm. Krzyżanowice pow. raciborski
 • Hażlach gm. Hażlach pow. bielski
 • Korbielów, gm. Jeleśnia pow. żywiecki 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje – 1,8 tys. zł:                            

 • Wodzenie niedźwiedzia w Zborowskiem, gm. Ciasna pow. lubliniecki 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi – 1,8 tys. zł:

 • Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Mnichu, gm. Chybie pow. cieszyński 

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska - 900 zł:

 • Anna i Stanisław Gabzdyl, gm. Strumień pow. cieszyński.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego Wręczenie nagród w konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie Piękna wieś Województwa Śląskiego

Filmy