Wiktoria odzyskała blask

 Zdjęcie Zdjęcie
Rzeźba „Wiktorii rzucającej wieniec” oraz odrestaurowany zieleniec przy Katowickim Centrum Onkologii zostały oddane do użytku pacjentów i odwiedzających. W uroczystym przekazaniu wziął udział marszałek Jakub Chełstowski.

Rzeźba „Wiktorii rzucająca wieniec” znajdująca się na skwerze Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej to dzieło wykonane między rokiem 1888 a 1911 w odlewni Carla Gustawa Hermanna Gladenbecka według projektu Christiana Daniela Raucha. Figura będąca odlewem stopu miedzi, posiada cechy klasycystyczne i przedstawia rzymską boginię Wiktorię jako dziewczynę siedzącą na cokole. Jest jedyną zachowaną w Katowicach rzeźbą o cechach klasycystycznych i być może jednym z najcenniejszych zabytków na Śląsku.

W uroczystości z udziałem marszałka Jakuba Chełstowskiego, wicemarszałka Dariusza Starzyckiego, prezydenta Katowic Marcina Krupy, dyrekcji szpitala, wykonawców, personelu oraz pacjentów szpitala, dokonano przekazania odrestaurowanego monumentu oraz odnowionego przyszpitalnego parku, na którego renowację samorząd województwa przeznaczył 490 tysięcy złotych. Koszt prac konserwatorskich rzeźby wyniósł 30 tysiecy złotych i pokryty został z budżetu Katowic.

„Dzisiejsze odsłonięcie rzeźby „Wiktorii rzucającej wieniec” to kolejny dowód na to, że Śląsk skrywa jeszcze wiele zapomnianych lub ukrytych skarbów. Cieszę się, że jako Zarząd mogliśmy nadać właściwą oprawę temu niezwykłemu miejscu. Wszystkim odwiedzającym ale przede wszystkim pacjentom Katowickiego Centrum Onkologii życzę, by Wiktoria dodawała otuchy i wiary w zwycięstwo w chorobie” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Dyrektor szpitala, Włodzimierz Migacz, przekazał osobom, które przyczyniły się do odrestaurowania zabytku i miejsca, miniaturowe odlewy rzeźby "Wiktorii..." na pamiatkę.

Istnieją dwie wersje historii o tym, jak rzeźba dostała się do Katowic. Według pierwszej figura miała zostać wykupiona w całości od radzieckich żołnierzy wracających pociągiem z frontu. Według innej rzeźbę bez rąk i nogi na hałdzie rupieci, które wyrzucano z pociągów, znalazł pierwszy powojenny dyrektor szpitala – Władysław Powroźny. Przez lata posąg stał na dziedzińcu szpitala a niezwykłego odkrycia wartości dzieła dokonał dr Ryszard Nakonieczny, historyk z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Anna Syska ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa.

Christian Daniel Rauch jest znany jako XIX-wieczny rzeźbiarz światowej sławy. W sztuce rzeźbiarskiej szkolił się u uznanych twórców w Niemczech i Włoszech. W stolicy Prus utworzył szkołę rzeźbiarską, która ukończyło ponad 200 artystów. Najznakomitszym dziełem Raucha jest wielki pomnik Fryderyka Wielkiego w Berlinie

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie