Wizyta konsula Słowacji

 Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski spotkał się z konsulem Republiki Słowackiej Tomášem Kašajem

Tematem spotkania była współpraca Województwa Śląskiego z Samorządowym Krajem Żylińskim, która trwa od 2002 roku. Rozmawiano także o projektach realizowanych w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, które obejmuje Kraj Morawsko-Śląski, Samorządowy Kraj Żyliński oraz Województwo Śląskie, jak również o rozwoju województwa śląskiego. 

„To było bardzo dobre spotkanie, które zwiastuje dobrą współpracę w przyszłości. Jestem pewien, że współpraca ta przyniesie wymierne korzyści naszemu regionowi i Słowacji” - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak Spotkanie z Konsulem Generalnym Słowacji dr Tomášem Kašajem / fot. BP UMWS Tomasz Żak
tagi: