Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

Opracowanie Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych ma na celu m. in. poprawę wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie śląskim.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad „Wojewódzkim programem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego niepelnosprawni.slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Program wyrównywania szans niepełnosprawnych - strona Śląskie. Przyjazne niepełnosprawnym