Wsparcie dla lokalnych inicjatyw

 Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS
Podpisano umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” z gminami Subregionu Południowego. Symboliczne czeki wręczono w Kinie Janosik w Żywcu

Ponad 1,7 mln złotych trafi do gmin z subregionu południowego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku. 

Celem konkursu jest wspieranie działalności sołtysów w celu realizacji przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnej społeczności.

W uroczystości uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, radny Hubert Maślanka oraz Mateusz Pindel - Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

„Zależy nam na tym, by tereny wiejskie się rozwijały, stąd wsparcie dla tych projektów, które są istotne z punktu widzenia samych mieszkańców. Mam nadzieję, że z roku na rok pula tych środków będzie rosnąć, bo małe miasteczka i wsie są solą województwa śląskiego i zależy nam na tym, by żyło się tam jak najlepiej” – powiedział podczas uroczystości Grzegorz Boski.

Z gmin subregionu południowego wpłynęło 60 wniosków na kwotę 2 726 072,07 zł. Dofinansowanie otrzymało 35 zadań na kwotę 1 777 123,63 zł.


W ramach tegorocznego naboru udział w konkursie wzięło 98 gmin z terenu województwa śląskiego. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 247 wniosków na kwotę 10 756 811,34 zł.  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach konkursu została udzielona 117 zadaniom na kwotę 4 996 093,93 zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion południowy. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - 2024