Wspólna deklaracja regionów górniczych

 Zdjęcie Zdjęcie
Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża uczestniczą w dwudniowym politycznym dialogu w ramach Platformy Transformacji Regionów Górniczych, zorganizowanym w niemieckim mieście Görlitz

To wydarzenie gromadzi uczestników wysokiego szczebla politycznego, zaangażowanych w transformację regionów górniczych. Są wśród nich: Komisarz UE ds. energii, a także ministrowie energii z Niemiec, Czech, Grecji i Polski. W panelach dyskusyjnych uczestniczą europarlamentarzyści reprezentujący branżowe komisje parlamentarne na poziomie Europy.

Spotkanie jest okazją do podsumowania drugiego roku funkcjonowania Platformy CRIT i wskazania w tym gronie postępu prac jaki poczyniły regiony w okresie transformacji, to także świetna okazja do wypracowania wskazówek w jaki sposób UE powinna nadal wspierać regiony w wysiłkach na rzecz transformacji, aby umożliwiać wymierne efekty.

Ważnym punktem dzisiejszego spotkania było podpisanie wspólnej deklaracji 14 regionów górniczych, która jest kierowana do nowych władz Komisji Europejskiej i zawiera oczekiwania kontynuacji działań na rzecz wsparcia rozwoju strukturalnego regionów dotkniętych transformacją. Podkreśla jak ważne jest stworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju i utrzymania konkurencyjności regionów górniczych wśród pozostałych regionów Europy. Inicjatywa stworzenia wspólnej Deklaracji wyszła ze strony gospodarzy spotkania tj. Saksonii i Brandenburgii oraz dwóch innych regionów niemieckich tj. Nadrenii Północnej Westfalii i Saksonii-Anhalt. Natomiast regiony, które podpisały Deklarację w Görlitz stanowią trzon pilotażu w ramach Platformy, wśród nich jest także województwo śląskie, w którego imieniu Deklarację podpisał Marszałek Jakub Chełstowski.

W pierwszym dniu politycznego dialogu w ramach Platformy, organizatorzy zaaranżowali panele tematyczne, w których dyskutowano na temat zmian strukturalnych w regionach, budowania otoczenia inwestycyjnego, które jest niezbędne dla regionów w transformacji, a także nowych perspektyw dla tych regionów. Marszałek Jakub Chełstowski uczestnicząc w panelu pn. Wyzwania dot. zmian strukturalnych oraz rola Unii Europejskiej i regionów zwrócił uwagę, że przed regionami górniczymi oprócz wielkich wyzwań stoją wielkie szanse związane z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu, zapowiedzianego przez Panią Przewodniczącą-Elekt Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Zwrócił również uwagę na fakt, że zielona gospodarka będzie kołem zamachowym dla wielu regionów górniczych, skierował więc do uczestników zaproszenie do Katowic, na międzynarodową konferencję pn. „W kierunku zielonej gospodarki”, którą w styczniu przyszłego roku, planujemy zorganizować z udziałem Pani Komisarz. Marszałek Chełstowski wyraził oczekiwanie, że konferencja będzie nowym otwarciem debaty regionów nad sprawiedliwą transformacją. Chcemy porozmawiać z przedstawicielami instytucji europejskich, międzynarodowych, krajowych, partnerami społecznymi i gospodarczymi o tym jak obecne wyzwania przekuć w przyszłe sukcesy – powiedział marszałek Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie