Wspólnie dla rozwoju powiatu tarnogórskiego

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Przedstawiciele władz województwa spotkali się w Radzionkowie z włodarzami powiatu tarnogórskiego

W spotkaniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Izabela Domogała, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor, starosta tarnogórski Krystyna Kosmala, burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, parlamentarzyści i samorządowcy z powiatu tarnogórskiego oraz radni Sejmiku, Bartłomiej Kowalski i Zbigniew Przedpełski.

„Spotykamy się w bardzo ważnym miejscu. Samorząd regionalny powinien być bardziej elastyczny w obszarze pamięci historycznej, edukować i pokazywać, że instytucje takie jak Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku są ważne dla naszej wspólnej tożsamości. Spotykamy się w gronie samorządowców, przed nami wiele wyzwań związanych z infrastrukturą drogową, ochroną zdrowia, czy środowiska i wykorzystaniem środków unijnych. Chcemy słuchać Państwa potrzeb i wspólnie ze stroną rządową poprawiać jakość życia mieszkańców w regionie” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania omówiono istotne kwestie związane z rozwojem powiatu tarnogórskiego i województwa śląskiego. Wśród najważniejszych tematów znalazły się te związane z drogą S11 oraz wykorzystaniem środków unijnych. Sporo miejsca poświęcono również kwestiom związanym z ochroną środowiska i inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii.

„Mamy największy program LIFE w Polsce. To jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Chcemy zmieniać budynki użyteczności publicznej w budynki zielone w ramach tego projektu i ograniczać niską emisję. Będziemy dysponować dużymi środkami, w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych i wierzę w to, że jakość powietrza i życia będą w regionie coraz lepsze” – mówiła członek Zarządu Województwa Śląskiego, Izabela Domogała.

Marszałek Jakub Chełstowski i członek Zarządu Izabela Domogała odwiedzili wcześniej siedzibę Centrum Dokumentacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie i złożyli kwiaty w hołdzie ofiarom tragedii.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku jest swoistym pomnikiem pamięci dla tysięcy Górnoślązaków wywiezionych wbrew swojej woli do ZSRR w 1945 roku m.in. na dzisiejsze tereny Syberii, Kamczatki, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu oraz Gruzji. Wielu z nich nie wróciło do swoich domów. W placówce mieści się stała ekspozycja poświęcona deportacjom. Poza działalnością wystawienniczą centrum pełni rolę placówki badawczej i archiwalnej, gromadzi wszelkie możliwe do pozyskania dokumenty, publikacje i książki poświęcone tematowi wywózek Górnoślązaków do Związku Radzieckiego w 1945 roku.

Placówka powstała dzięki staraniom gminy Radzionków, katowickiego oddziału IPN oraz osób prywatnych – deportowanych i ich rodzin. W projekt włączyło się również 29 śląskich samorządów, które wsparły placówkę finansowo. W 2012 roku udało się pozyskać na ten cel nieczynny budynek radzionkowskiego dworca kolejowego. W latach 2013–2014 przeprowadzono remont budynku, przystosowując go na potrzeby powstającej placówki. Oficjalne otwarcie miało miejsce 14 lutego 2015 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS