Wspólnie w trosce o klimat

 CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego zainaugurowano kolejną edycję Śląskiego Konwentu Klimatycznego „Climate – Con 2023”

Walka o czyste powietrze jest walką o zdrowie i życie mieszkańców. Zmieniamy śląskie, zmieniamy świadomość i budujemy region, w którym warto żyć, zakładać rodzinę i budować swoją przyszłość. Województwo Śląskie znajduje się na czele rankingów w wymianie źródeł ciepła na ekologiczne, najchętniej i najlepiej na tle innych regionów wdrażamy programy proekologiczne, co zostało docenione przez opiniotwórcze pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Odchodzimy od węgla i przemysłu ciężkiego na rzecz innowacji i nowych technologii. Pod realizacją projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” podpisy złożyło 80 samorządów. To pokazuje, że w jedności siła i wierzę, że to spotkanie pozwoli nam działać jeszcze sprawniej i skuteczniej przeprowadzić region przez trudny proces transformacjienergetycznej mówi marszałek Jakub Chełstowski.

W briefingu zapowiadającym start wydarzenia uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Marek Gzik, a także wicemarszałek Łukasz Czopik i członek Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztof Klimosz.

„Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej. Ten problem dotyczy w dużej mierze obszarów silnie zurbanizowanych, a takim właśnie jest województwo śląskie. Musimy zadbać o edukację i uświadamianie mieszkańców, ponieważ to nasze działania i zaniedbania prowadzą do tego typu niebezpiecznych zjawisk. Samorząd województwa śląskiego od lat skutecznie wdraża programy, które pozwolą nam ograniczyć te niepożądane zjawiska” – tłumaczył przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Marek Gzik.

Wydarzenie stanowi nie tylko podsumowanie prac, jakie województwo śląskie realizuje w zakresie m.in. poprawy jakości powietrza i przeciwdziałaniazmianom klimatu, ale jest również przestrzenią do szerokiej dyskusji o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie i przyszłość mieszkańców.

„Na Śląsku nie tylko dużo się mówi o klimacie, ale przede wszystkim dużo się robi w tym zakresie. Strategia „Zielone Śląskie 2030” to w tej chwili najwyższy priorytet i zależy nam na tym, żeby transformacja energetyczna się powiodła, a jakość życia w regionie poprawiła się. Chcemy uświadamiać jak duże znaczenie mają działania każdego z nas. Katastrofa klimatyczna to coś, z czym już się mierzymy i ma realny wpływ na nasze życie” – mówił wicemarszałek Łukasz Czopik.

„Climate - Con 2023 Śląski Konwent Klimatyczny” organizowany jest przez Województwo Śląskie i odbędzie się w dniach 11-12 października 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Biorą w nim udział przedstawiciele regionów transgranicznych, samorządów oraz świata nauki, biznesu, organizacje pozarządowe i ekologiczne, a także delegaci z państw realizujących projekty o tematyce klimatycznej w ramach programu LIFE.

„Śląskie robi bardzo wiele dla poprawy jakości powietrza. Chcemy się tym chwalić i porównać naszą pracę z doświadczeniami innych krajów i regionów, by wprowadzić w województwie nowe rozwiązania. Poszerzyliśmy program konwentu o dwa panele: jeden z nich dotyczy nauki dla klimatu, a drugi to młodzi dla klimatu. Interesuje nas zdanie młodych ludzi, bo to przede wszystkim dla nich te zmiany wprowadzamy” – mówił Krzysztof Klimosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W trakcie dwóch dni wydarzenia zaplanowano 28 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie ponad 90 prelegentów. W programie wydarzenia uwzględniono dwie sesje tematyczne tj. „Młodzież dla klimatu” (sesja skierowana do młodzieży śląskich szkół) oraz „Nauka dla klimatu” (sesja skierowana do studentów śląskich uczelni). W agendzie wydarzenia zaplanowano także blok tematyczny dotyczący ograniczenia niskiej emisji w sektorze transportu, składający się z paneli dyskusyjnych oraz warsztatów dla gmin w zakresie projektowania i wdrażania planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdzie się m.in. pokaz mody i biżuterii recyklingowej „Ekomoda” oraz wystawa prac pn. „Inspirowane naturą”. Konwent uświetni również wystawa inwestycji proekologicznych, która powstała w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła".

Wydarzenie jest adresowane do szerokiej grupy odbiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, środowiska eksperckiego i akademickiego, przedsiębiorców, studentów, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców województwa śląskiego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS CLIMATE-CON 2023. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
CLIMATE-CON 2023 - Śląski Konwent Klimatyczny 


tagi: