Współpraca polsko-słowacka

 fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS
Wizyta delegacji Województwa Śląskiego w Samorządowym Kraju Żylińskim

Podczas wizyty w Żylinie członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik spotkała się z przewodniczącą Kraju Żylińskiego Eriką Jurinovą oraz wiceprzewodniczącym ds. rozwoju regionalnego Peterem Dobešem.

Rozmowy dotyczyły kontynuowania bilateralnej współpracy. Podczas spotkania ustalono, że obecnie priorytetem jest skoncentrowanie na dziedzinie kultury oraz polityki społecznej.

Współpraca regionów trwa od czasu zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim 14 listopada 2002 r. W ostatnich latach regiony realizowały wiele projektów z dziedziny promocji i turystyki w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia z o.o. Partnerzy z obu regionów realizują wspólnie wiele projektów standardowych i mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS fot. Dariusz Bednorz / UMWS
tagi: