Wybory do Parlamentu Europejskiego

 graf. BP UMWS graf. BP UMWS

Szanowni Mieszkańcy województwa śląskiego! 

My, Polacy, jesteśmy narodem, którego głos liczy się w Europie i który od wieków buduje europejską cywilizację. Dlatego jesteśmy dumni z coraz mocniejszej pozycji naszego kraju na starym kontynencie i na świecie. 

W ciągu 15 lat obecności w Unii Europejskiej województwo śląskie wykorzystało łącznie ponad 37 mld zł z funduszy europejskich. Dzięki wsparciu funduszy unijnych udało się nam zniwelować deficyty w zakresie infrastruktury komunalnej, drogowej czy zrewitalizować tereny zdegradowane. Dzięki niemu dokonaliśmy cywilizacyjnego skoku, który spowodował, że żyje nam się w Polsce dostatniej, wygodniej i bezpieczniej. Na inwestycje drogowe z programów przeznaczonych dla regionu trafiło ponad 3,2 mld zł. Miasta aglomeracji uczestniczą we wspólnych projektach, m.in. wartej ponad 800 mln zł modernizacji istniejącej infrastruktury tramwajowej. 

Unijne środki w sposób znaczący wsparły inwestycje w obiektach kultury, biznesowych czy turystycznych. Strefa Kultury w Katowicach czy Szlak Zabytków Techniki są markami w skali globalnej. 

Sukces, jaki widzimy wokół nas, wynika z pracy wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. To bardzo cieszy. Powoduje, że mamy z czego być dumni. Mamy czym się w Europie pochwalić. Musimy mieć jednak świadomość, ile jeszcze pozostało do zrobienia. Dajmy sobie i przyszłym pokoleniom na to szansę. 

26 maja mieszkańcy województwa śląskiego kolejny raz wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. To bardzo ważne wybory dla przyszłości Polski i Europy. Reprezentacja województwa śląskiego w Brukseli będzie wspierać region w pozyskiwaniu środków na rozwój i inwestycje. 

Skorzystajmy z naszego prawa i weźmy czynny udział w tych wyborach. Głos każdego z Państwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego to inwestycja w przyszłość Polski i Śląska. Wspólnie zadbajmy o tę przyszłość. 

Do zobaczenia 26 maja przy urnach wyborczych. Każdy głos ma znaczenie!

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego