Wyniki konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci

 graf. UMWS graf. UMWS
Rozstrzygnięto konkurs w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

W konkursie złożono 121 prac. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez jury konkursowe wyłoniono laureatów konkursu.

  1. miejsce 1 - Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie
  2. miejsce 2 - Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej
  3. miejsce 3 - Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej

Wyróżnienie:

  • Przedszkole Miejskie nr 59 w Bytomiu
  • Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie

Zgodnie z zapisami Regulaminu zwycięzcy otrzymują następujące nagrody:

  • I miejsce – projektor multimedialny do użytku w placówce, pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariusza w czasopiśmie wydawanym przez partnera wspierającego, stosownie do okręgu konkursowego.
  • II i III miejsce – zestaw nagród rzeczowych (gry edukacyjne, książki o tematyce ekologicznej), pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariusza w czasopiśmie wydawanym przez partnera wspierającego, stosownie do okręgu konkursowego.
  • wyróżnienia w konkursie - pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariusza w czasopiśmie wydawanym przez partnera wspierającego, stosownie do okręgu konkursowego.

Celem kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

W projekcie bierze udział 121 placówek z terenu województwa śląskiego. Otrzymały one już pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza. W sumie przekazano 500 sztuk tych urządzeń. Kolejnym działaniem prowadzonym w ramach kampanii jest konkurs na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole. Obecnie trwa ocena nadesłanych prac.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o akcji: MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech
tagi: